Tribunalul Argeș și-a reluat de astăzi activitatea în regim normal!


Update, 9 decembrie:

Tribunalul Argeș și-a reluat de astăzi activitatea, în regim normal, cu efectivul complet. 

,,Măsurile dispuse la nivelul instanței au dat rezultate, ne-a precizat președintele Tribunalului Argeș, Mariana Varga.

Acesta este comunicatul de presă transmis de reprezentanții Tribunaluilui Argeș :

"Urmare a măsurilor adoptate de Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Argeş la data de 23.11.2020, în sensul restrângerea activităţii în perioada 24 noiembrie - 08 decembrie 2020, inclusiv, în raport de existenţa unui număr de 13 cazuri de COVID -19 confirmate, informăm opinia publică că începând cu data de 09 decembrie 2020 activitatea instanţei se desfăşoară normal, cu soluţionarea tuturor cauzelor, indiferent de obiectul acestora.

La acest moment, la nivelul instanţei nu mai există cazuri de COVID 19, efectivul instanţei fiind complet.

Totodată în contextul epidemiologic actual, adresăm rugămintea participanţilor la actul de justiţie:

- de a transmite în continuare, documente/cereri pe e-mail sau fax şi de a consulta dosarele cu ajutorul aplicaţiei Info Dosar –http://www.curteadeapelpitesti.ro/Dosare_ecris.aspx, utilizând parola de acces (primită la înregistrarea dosarului);

- de a utiliza aplicaţia „Şedinţe online” pentru a obţine informaţii cu privire la desfăşurarea şedinţelor de judecată;

- de a urmări listele de şedinţă afișate pe portalul Tribunalului Argeş (organizarea şedinţelor de judecată pe ore) – http://portal.just.ro/109/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=109, pentru a afla orele fixate de completuri pentru strigarea dosarelor.

Accesul în incintă instanţei va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părţi ori participanţi în procesele aflate pe rol în ziua respectivă şi doar în intervalele orare menţionate pe listele de şedinţă, care vor fi predate la jandarmi.

La Arhivă şi Registratură, actele pot fi transmise pentru dosare prin fax la nr. 0248/210.888, pe adresă de email a instanţei tr-arges@just.ro sau prin poştă.

Personalul din arhivă va asigura listarea şi înregistrarea documentelor sosite pe adresă electronică a Tribunalului."

 

 

La Tribunalul Argeș sunt 13 cazuri de pozitivi cu Covid-19 și în situația asta se restrânge activitatea. Până pe data de 8 decembrie se soluționează doar cauzele urgente. De menționat faptul că la Tribunalul Argeș sunt aproximativ 140 de persoane angajate.

 Astăzi, 23 noiembrie, a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Argeş în care s-a hotărât, cu majoritate, restrângerea activităţii Tribunalului Argeş în perioada 24 noiembrie - 08 decembrie 2020, inclusiv, în raport de existenţa unui număr de 13 cazuri de COVID -19 confirmate, urmând ca în perioada respectivă să fie soluţionate doar cauzelor urgente, similare celor prevăzute în starea de urgenţă, respectiv:

- Secţia penala:
- cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; - cereri, plângeri, contestaţii, etc., formulate de persoane aflate în executarea unor  pedepse sau a unor măsuri educative privative de 
libertate;  - cauzele  având ca obiect măsurile preventive (propuneri, cereri, plângeri, contestaţii, etc); -contestaţii împotriva măsurilor asiguratorii;
- cauzele  cu inculpaţi aflaţi sub imperiul unor măsuri preventive  aflate în procedura de camera preliminară sau în cursul judecăţii pe fond; - cauzele  privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; - cauzele referitoare la măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor; - cauzele  privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; menţinerea,  înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical; - cauzele aflate în procedura în camera preliminară; - conflicte de competenţă şi incidentele procedurale; - cauzele cu inculpaţi minori; - cauze apreciate de judecător ca fiind urgente, prin raportare la iminenţa împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.

-  Secţia civilă va judeca în fond, apel, recurs:
- încuviinţare executare silită; - ordonanţă preşedinţială; - suspendare provizorie; - suspendarea executării silite; în cazurile în care legea nu permite procedura suspendării provizorii; - ordin de protecţie; - cereri privind internarea nevoluntară, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 487/2002; - delegare temporară a autorităţii părinteşti (art. 97 indice 1 şi 2 din Legea nr. 272/2004); - cereri în materie de tutelă/curatelă; - desemnare tutore / curator; - asigurare dovezi şi măsuri asiguratorii; - autorizare intrare încăperi; - Legea nr. 136/2020 - instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; - validare primar / validare consilieri; - ordonanţă preşedinţială; - ordonanţă preşedinţială vizând minorii, conform art.100 din Legea nr. 272/2004; - suspendare provizorie (art. 450 alin. 5 Cod procedură civilă); - toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.
Materia contencios administrativ şi fiscal, în care se soluţionează în fond:

- litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire; - litigiu privind achiziţiile publice – suspendare atribuire; - litigiu privind achiziţiile publice – suspendare executare contract; - asigurare dovezi; - cereri înfiinţare sechestru; - măsuri asiguratorii; - ordonanţă preşedinţială; - suspendare provizorie a executării; - suspendare executare act administrativ; - suspendare licitaţie; - toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.

-  Secţia pentru conflicte de munca si asigurări sociale:
- asigurare dovezi; - măsuri asiguratorii; - ordonanţă preşedinţială; - suspendare provizorie executare; - acţiune în suspendarea grevei; - toate cererile/incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în perioada restrângerii activităţii.

În perioada restrângerii activităţii, se va efectua procedura prealabilă în cauzele urgente enunţate mai sus.

În ceea ce priveşte termenele acordate în perioada 24.11.2020 - 8.12.2020, se va proceda astfel:

Listele de şedinţă se vor afişa pe portalul instanţei, la avizierul instanţei şi vor fi predate corpului de jandarmi pentru accesul justiţiabililor în cauzele urgente.

Pe listele de şedinţă se va menţiona în dreptul fiecărui termen, în cauzele care nu se judecă - AMÂNAT ÎN BAZA HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE -NR. 6/23.11.2020, părţile urmând a fi citate pentru noul termen.

La momentul afişării condicii de şedinţă se va menţiona termenul acordat.

Accesul în incintă instanţei va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părţi ori participanţi în procesele aflate pe rol în ziua respectivă şi doar în intervalele orare menţionate pe listele de şedinţă, care vor fi predate la jandarmi.

La Arhivă şi Registratură, actele pot fi depuse la dosare doar pe fax la nr. 0248/210.888, pe adresă de email a instanţei tr-arges@just.ro sau prin poştă.

Personalul din arhivă va asigură listarea şi înregistrarea documentelor sosite pe adresă electronică a Tribunalului.