La Schitu Goleşti, s-au înfiinţat 50 de mici afaceri printr-un proiect cu finanţare externă

Una dintre preocupările prioritare în activitatea primăriei comunei Schitu Golești a fost și este atragerea de fonduri europene. 

În cadrul Programului Operaţional Capital Uman, axa 4.1., „Reducerea numărului de comunităţi marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii romă, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”, comuna Schitu Goleşti a depus în anul 2017 o cerere şi un proiect de finanţare. 

Proiectul a fost eligibil şi în data de 6 martie 2018 s-a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, Regiunea Sud Muntenia, contractul de finanţare pentru proiectul denumit „Soluţii concrete pentru probleme reale”,  cu valoarea de finanţare de 18.113.358 lei, din care fonduri europene nerambursabile în valoare de 17.790.113 lei, perioada de implementare fiind de 36 luni. 

Proiectul se adresează unui grup-ţintă de 600 persoane, din care 460 de etnie romă, obiectivele cele mai importante ale proiectului fiind participarea copiilor la programe de educaţie timpurie şi pentru prevenirea abandonului şcolar la învăţământul primar şi gimnazial, organizarea de programe de tip a doua şansă, participarea la programe de ucenicie şi de calificare, subvenţionarea a 50 planuri de afaceri cu un ajutor de minimis de 25.000 euro/plan, furnizarea de servicii sociale şi medicale, ajutorarea persoanelor cu handicap din grupul ţintă, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru 95 familii prin racordarea locuinţelor la utilităţi, apă, energie electrică, reparaţii capitale la case. 

Proiectul de finanţare este în implementare, cele mai importante rezultate, până în prezent, fiind: scăderea abandonului şcolar, racordarea la reţeaua comunală de apă a 78 de gospodării (locuitorii acestor gospodării foloseau apa din 4 fantâni publice cu adâncimea de 4 m, potenţiale surse de infecţie şi de infestare), finanţarea a 50 planuri de afaceri cu 25.000 euro/ plan. 

Astfel, s-au înfiinţat 50 de noi firme, 50 de noi antreprenori fiind deja în activitate. Au apărut aşadar în Schitu Goleşti, graţie acestui proiect cu finanţare externă, ateliere de confecţii metalice, tinichigerie auto, tâmplărie lemn, PVC și geam termopan, instalaţii termice, ateliere de broderie, croitorie, frizerie şi saloane de înfrumuseţare, magazine alimentare, magazine de piese auto, firme de catering, reparaţii încălţăminte şi chiar o firmă de pompe funebre. 

Avantajele înfiinţării acestor firme sunt multiple, pe de o parte, beneficiarii ajutorului de minimis au propria lor afacere şi un venit asigurat, pe de altă parte, în cadrul firmelor s-au înfiinţat şi peste 100 locuri noi de muncă. 

De asemenea, locuitorii comunei Schitu Goleşti beneficiază de serviciile prestate de aceste firme la ei acasă. Totodată, mai trebuie precizat şi faptul că 10 din cei 50 antreprenori sunt persoane revenite din străinătate, care s-au „repatriat”, muncesc, realizează venituri şi trăiesc acasă. 

„Aceste rezultate pozitive ale proiectului nu ar fi fost posibile fără munca în echipă, fără aportul managerului de proiect şi al echipei sale, fără implicarea  viceprimarului, a inspectorului coordonator al serviciului de asistenţă socială, a contabilului şi a cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială Schitu Goleşti. Concluzionând, putem afirma că dezvoltarea unei localităţi, asigurarea unor condiţii bune de viaţă şi de locuit pentru locuitorii unei comune depind într-o măsură, poate hotărâtoare, de accesarea şi implementarea unor proiecte cu fonduri eropene.”, a precizat primarul comunei Schitu Goleşti, Vasile-Tudorel Miriţă.