La Schitu Goleşti, numărul asistaţilor social s-a redus la jumătate

În afară de atribuţiile autorităţilor publice locale care sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi care creează cadrul general ce permite unei localităţi să atingă un nivel de dezvoltare care să satisfacă interesul locuitorilor ei, în ultima perioadă, autorităţilor locale le revin tot mai multe atribuţii în privinţa asigurării transparenţei actului decizional, relaţiei directe cu cetăţenii, dar şi în domeniul asistenţei sociale.

 


 Comunicare eficientă cu cetăţenii


Începând cu anul 2016, există un site oficial al Primăriei Schitu Goleşti, complet şi actualizat la zi, în care utilizatorii găsesc informaţii de interes şi diversificate, grupate pe rubrici şi domenii, cum ar fi activitatea Consiliului Local, cu hotărâri adoptate, procese-verbale de şedinţă, compartimentele primăriei cu structură, documente utile care pot fi descărcate, informaţii de interes public care se publică din oficiu, dar şi declaraţii de avere, de interese, anunţuri de interes public, precum şi rubrici de actualitate vremelnică cum au fost, spre exemplu, reguli şi măsuri pentru prevenirea răspândirii pestei porcine sau, cum sunt de actualitate, reglementări centrale sau locale şi recomandări pentru prevenirea epidemiei de coronavirus. Există un program de audienţe, însă interacţiunea cu cetăţenii şi cu problemele lor are loc zilnic, de multe ori, la sediul primăriei sau în teren şi, de asemenea, de foarte multe ori, prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare, prin telefon, reţele de socializare.

 


 De la 450 s-a ajuns la 181 de beneficiari ai ajutorului social


„De maximă importanţă este, pentru noi, îndeplinirea atribuţiunilor în materia asistenţei sociale. În afara prestaţiilor sociale acordate beneficiarilor, potrivit legii - şi aici vorbim de alocaţii de stat, alocaţii de susţinere a familiei, stimulente de inserţie, ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă - am încercat şi vom continua aceste demersuri şi în viitor să implementăm măsuri active care să conducă finalmente la reducerea numărului asistaţilor sociali și ne referim în mod expres la beneficiarii ajutorului social. Astfel, dacă în anul 2016 existau în comuna Schitu Goleşti 170 dosare de ajutor social în plată, cu 450 beneficiari, astăzi mai sunt în plată 84 de dosare, cu 181 beneficiari. Mulţi beneficiari ai ajutorului social s-au angajat, au făcut parte din grupul ţintă al proiectului accesat de UAT Schitu Goleşti, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, cu titlul «Soluţii concrete pentru probleme reale», au participat în cadrul proiectului la cursuri de ucenicie, de calificare şi şi-au găsit un post pe piaţa muncii, mulţi, chiar în cadrul societăţilor comerciale locale înfiinţate prin acelaşi proiect cu finanţare europeană. Aici trebuie evidenţiată activitatea personalului de implementare a proiectului şi a funcţionarului public, cu atribuţiuni de coordonare în cadrul serviciului public de asistenţă socială”, a precizat primarul Vasile Tudorel Miriţă. 

 


 Centru pentru victimele violenţei domestice


Noi atribuţii şi competenţe au revenit în acest an serviciului de asistenţă socială şi nu numai, generate de epidemia de coronavirus şi putem exmplifica astfel: peste 250 de persoane au fost în izolare la domiciliu, revenite din străinătate sau datorită contactului cu un caz confirmat pozitiv, chiar familii întregi şi de foarte multe ori reprezentanţii primăriei, prin SPAS, au asigurat procurarea alimentelor şi a medicamentelor, de asemenea persoane singure vârstnice au apelat la ajutorul primăriei, persoane vârstnice sau cu venituri modeste au primit pachete cu alimente, beneficiind în acest ultim caz şi de sprijinul unor sponsori locali, şi exemplele ar putea continua. De asemenea, tot asistenţa socială a identificat persoanele beneficiare ale măştilor de protecţie care vor fi distribuite populaţiei începând cu data de 14 septembrie 2020, de asemenea au fost identifcate persoanele vulnerabile, beneficiare ale altor programe guvernamentale de sprijin şi chiar în aceste zile se primesc dosare pentru acordarea tichetelor sociale electronice în situaţiile prevăzute de O.U. nr. 133/ 2020. Evident că în afara acestor atribuţii generate de starea excepţională au fost şi sunt în continuare cazuri prin care persoanele aflate în situaţii de necesitate, generate de afecţiuni medicale, în general, au fost ajutate prin acordarea unor ajutoare de urgenţă de către Primăria Schitu Goleşti.


„În ceea ce priveşte programul nostru în domeniul asistenţei sociale, vom continua pe aceeaşi linie începută în 2016, pentru acordarea prestaţiilor sociale legale, dar şi prin stimularea ocupării forţei de muncă. În plus, intenţionăm şi o extindere a programelor şi aici ne referim, spre exemplu, la amenajarea unui spaţiu, utilizând fonduri europene, cu destinaţia de centru pentru victimele violenţei în familie. 
Este tot atât de adevărat că primarul şi aparatul acestuia nu pot realiza programul de dezvoltare şi de administrare a localităţii fără ajutorul Consiliului Local şi de aceea propunem o echipă de consilieri, relativ tânără, media de vârstă fiind de 42 ani, cu domiciliul în satele componente ale comunei, o echipă cuprinzând 6 femei şi 13 bărbaţi, o echipă din care 9 persoane au studii superioare şi 10 persoane au studii medii sau postliceale, cu pregătire în domenii variate, ingineri, medici, juriști, profesori, teologi, kinetoterapeut, asistenți medicali, sculeri matrițeri, tehnician administrație, mecanici, electricieni etc. Sunt persoane care s-au remarcat în domeniile lor de activitate, sunt oameni apreciaţi de comunitatea locală şi sunt persoane care pot aduce plus valoare în Consiliul Local şi care pot veni cu idei, cu proiecte benefice pentru comunitatea locală din care fac parte” - a concluzionat primarul Vasile Tudorel Miriţă.