La Colegiului Economic „Maria Teiuleanu” va fi reabilitată instalația termică! Azi s-a semnat contractul!


Astăzi, 11 decembrie 2020, a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții «Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”» cu operatorul economic S.C. PROINSTAL PIPE S.R.L.

Investiția are ca scop reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea clădirii, concomitent cu asigurarea unor condiții igienico-sanitare, în conformitate cu legislația în vigoare, atât pentru elevi, cât și pentru personalul angajat.

Valoarea contractului este de 429.748,40 lei fără TVA, la care se adaugă suma de 81.652,20 lei reprezentând TVA, respectiv 511.400,60 lei cu TVA, preţ ferm.

Durata contractului este de 6 luni calendaristice de la data ordinului de începere a proiectării și execuției de lucrări.

Vor fi înlocuite centralele termice existente și caloriferele, va fi reabilitată instalația termică, se vor reface zonele afectate, iar instalațiile noi și centralele vor fi verificate și puse în funcțiune de către firme autorizate, verificare ISCIR.