ITM Argeș  organizează simpozionul - Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș organizează în cadrul Săptămânii Europene a Sanătății și Securității în Muncă, respectiv în data de 21.10.2016, orele 10.00 la Câmpulung, Simpozionul „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele".


Vor fi prezentate lucrări științifice pe tema abordată și totodată vor fi evidențiate și exemple de bune practici în domeniul S.S.M., material prezentat de SC Holcim SA.


La întâlnire vor participa angajatorii din sectorul public şi privat, managerii, lucrătorii, sindicatele şi reprezentanţii lucrătorilor cu atribuţii în securitatea şi sănătatea în muncă, servicii externe de prevenire şi protecţie, asociaţii profesionale, instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al asigurării la accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, furnizorii de servicii şi de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi comunităţii educaţionale.