Poliția caută firme de construcții! Se modernizează!

Inspectoratul de Poliție Argeș va face lucrări de renovare interioare și la grupul sanitar din cadrul Centrului de Reținere și Arest Preventiv.
Pentru a se concretiza acestă acțiuni, IPJ Argeș are nevoie de contractarea unui firme de amenajări interioare.
Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 28 iulie 2016.
Ofertanții vor trebui să depună oferta însoțită de:

  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic;
  • Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale şi actuale la data limită de depunere a ofertelor.
  • Propunerea tehnică (memoriu tehnic) ;
  • Proiectul de contract însuşit prin semnatură.

Criteriul de selecție va fi cel mai scăzut preț, suma acordată pentru acestă modernizare fiind de aproape de 21.000 de lei.