Ion Baicea - proiecte ambițioase pentru Costești!

Sunt onorat să mă prezint în fața dumneavoastră și să vă mulțumesc pentru sprijinul și încrederea pe care mi leați acordat timp de trei mandate și vă asigur că voi rămâne același om, același primar în slujba dumneavoastră, devotat orașului nostru, locul în care ne-am născut, în care trăim, ne creștem copiii, ne respectăm bătrânii și îi așteptăm cu drag pe cei ce se întorc acasă. 

În luna august 2020, am prezentat un „raport către cetățeni 2008-2020” prin care am informat în mod corect toți locuitorii orașului Costești despre proiectele executate și despre unele proiecte de viitor propuse împreună cu echipa de consilieri, pe care le vom duce la bun sfârșit cu ajutorul dumneavoastră. Echipa noastră are proiecte ambițioase, necesare orașului nostru, dar uneori Guvernele României nu au dorit să finanțeze și orașul Costești. Sper ca în perioada următoare administrațiile centrale să acorde sprijin celor care depun proiecte pentru comunitățile lor, atât de utile pentru dezvoltarea tuturor localităților din România. 

Pentru modernizarea orașului Costești, pentru condiții de trai mai bune, pentru pensii mărite, pentru alocațiile copiilor dublate, pentru menținerea și mărirea salariilor actuale, la stat și la privat, pentru binele social în general, îmi doresc să votați toată echipa PSD la Consiliul Local, președintele Consiliului Județean - ION MÎNZÎNA și Consiliul Județean. 

 


REȚEA - GAZE  NATURALE 

 

În primul rând, dorim să vă prezentăm stadiul lucrărilor la rețeaua de distribuție gaze naturale, finanțată de la bugetul local, începută din anul 2019, care se va finaliza în anul 2023  în toate satele și cartierele orașului Costești.

► extindere rețea de gaze naturale pe strada Progresului, în orașul Costești, județul Argeș - valoare investiție 87965,99 lei - finalizată; 
► extindere rețea de gaze naturale pe strada Biserica Nouă, în orașul Costești, județul Argeș - valoare investiție 53147,78 lei - finalizată; 
► extindere rețea de gaze naturale pe strada Fundătura Eleșteu, în orașul Costești, județul Argeș - valoare investiție 48704,32 lei - finalizată;
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - strada Fundătura Berzei- valoare investiție  44.602,39 lei - finalizată; 
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - strada Fundătura Circiana - valoare investiție 70077,91  lei - finalizată; 
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - strada Necșulești - valoare investiție 136.451,35 lei - finalizată; 
►  extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - strada Viilor - valoare investiție 37.400,51 lei - urmează demararea lucrărilor
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - strada Cumpenii - valoare investiție 26.391,82 lei - finalizată
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești -strada Mărgăritarului - valoare investiție 40.042,31 lei - urmează demararea lucrărilor
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - strada Calea Alexandriei - valoare investiție  727.965,84 lei - urmează demararea lucrărilor
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Podu Broșteni, tronson I - valoare investiție 653.894,29 lei - finalizată
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Podu Broșteni, strada Podu Broșteni tronson  II - valoare investiție 631.204,56 lei - s-au demarat lucrările
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești -sat Podu Broșteni, tronson  III - valoare investiție 408.074,80 lei - urmează demararea lucrărilor
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson I - valoare investiție  419.046,60 lei – finalizată
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson II - valoare investiție  135.660,00 lei – finalizată
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson III - valoare investiție  254.642,15 lei – finalizată
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson IV - valoare investiție  232.474,83 lei - urmează demararea lucrărilor
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson V - valoare investiție  101721,20 lei - urmează demararea lucrărilor
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson VI - valoare investiție  91682,36 lei - urmează demararea lucrărilor; 
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson VII - valoare investiție  143973,34 lei - urmează demararea lucrărilor
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson VIII - valoare investiție  57531,74 lei - urmează demararea lucrărilor
► extindere rețea de gaze naturale în orașul Costești - sat Broșteni, tronson IX - valoare investiție  56807,03 - urmează demararea lucrărilor


”Obiectivele pe care le-am enumerate mai sus sunt aprobate în Consiliul Local Costești, finanțate din bugetul local, o parte fiind și plătite. Totodată, urmează a se întocmi documentația pentru strada Tîrgului, Ștrandului, Primăverii și pentru Zorile, Smei, Stârci și Pârvu Roșu, în vederea începerii lucrărilor în anul 2021. Până la sfârșitul anului 2023 îmi doresc ca fiecare gospodărie din orașul Costești să aibă gaze la poartă.”

 

 

APĂ ȘI CANALIZARE 


 În proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, proiect pe fonduri europene, în orașul Costești se va reabilita și extinde rețeaua de apă pe o lungime de 8615 m, după cum urmează:

- strada Telești 780 m; u strada Cantonului 317 m;                                 
- strada Duzilor 267 m;                                       
- strada Industriilor 360 m; 
- strada Victoriei 1058 m; 
- strada Alexandriei 1049 m;                             
- strada Necșulești 627 m; 
- legătura între Podu Broșteni și Smei  1148 m; 
- legătura între Broșteni – Pârvu Roșu  2491 m; 
- Podu Broșteni  extinderi – 514 m.


 De asemenea, se va extinde rețeaua de canalizare după cum urmează:

În cartierul Zorile: 
- străzile: Plugușorului  484 m, Lacului 582 m, Liliacului 430 m, Călușarilor 429 m,  Macului 335 m, Fundătura Ușurei 450m, Teilor 1289 m, Mănești 225 m, Bujorilor 582 m, Stejarului 898 m, Rândunica 1186 m, Bocești 47 m, Dimești 483 m, Zambilelor 564 m, Piscului 779 m, Albinelor 105 m, Nedești 374 m, Verii 574 m, Rosmarin 1083 m, Strezea 477 m,  Iazului 518 m,  Plantelor 105 m, Luceafărului 468 m, Vișinilor 471 m, Teleorman  68 m. 

În cartierul Telești: 
- străzile: Dătculeni  472  m, Târlești  889 m, Cantonului  316 m, Duzilor  265  m,  Luncilor 186 m, Aluniș 419 m. 

 
În Costești: 

- străzile: Industriilor 358 m, Pitești 132 m, Cumpenii 120 m, Morii 45 m, Primăverii 326 m. 
În Podu Broșteni: Stânga - dreapta drumului național până la Cerbu și toate străzile laterale, în total 8641 m. 
În Broșteni și Lăceni: Stânga - dreapta drumului național și toate străzile laterale, în total 15006 m.

Rețeaua de canalizare care se va executa va avea o lungime de 40,178 Km în Zorile, Telești, Broșteni și Podu Broșteni, la care se mai adaugă încă 4,238 Km de conducte de refulare pentru funcționarea sistemului de canalizare în zonele mai joase. Execuția trebuia să înceapă în primăvara acestui an, dar, din motive obiective s-a amânat pentru începutul anului 2021. Următorul proiect de canalizare se va executa pentru satele Stârci, Smei și Pârvu Roșu.

 

 

Proiecte pentru modernizare străzi în orașul Costești 


► „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în orașul Costești” care cuprinde toate satele aparținătoare, Stârci, Smei, Podu Broșteni, Broșteni, Lăceni și Pârvu Roșu, pentru care vom cere din nou finanțare de la Ministerul Dezvoltării și de la Consiliul Județean. 
► „Modernizare prin asfaltare străzile: Mărgăritarului, Metalurgiei, Fundătura Salcâmi și Progresului, în orașul Costești, județul Argeș”. 
► „Realizarea lucrărilor de asfaltare în orașul Costești, județul Argeș pe străzile: Industriei, Fundătura Eleșteu, Fundătura Circiana, Fundătura Berzei, și Aleea Gării”. 

 De asemenea, există proiecte întocmite pentru execuția ,,Podeț strada Industriei în orașul Costești, județul Argeș” pentru evitarea inundațiilor în zona silozului  și a gospodăriilor din zonă. În funcție de necesități și fondurile disponibile, vom întreprinde toate demersurile pentru îmbunătățirea infrastructurii de drumuri și poduri.

 


Rețeaua de învățământ


► Proiect tehnic executat pentru:
,,Reabilitare și modernizare cămin elevi la Liceul Teoretic Costești” - în valoare de 500.000 lei, care va fi realizat în anul 2021;
► Achiziție de mobilier nou pentru elevii Liceului Teoretic Costești -  se va realiza la finalul acestui an de Primăria orașului Costești; 
► Modernizarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale nr.1 Costești -  se va realiza la sfârșitul acestui an; 
► Achiziție tractor și remorcă pentru Școala de șoferi a Liceului Tehnologic Costești; 
► Achiziția a două microbuze transport elevi; 
► Alocare de la bugetul local a sumelor necesare pentru desfășurarea procesului educațional în condiții de siguranță, igienă și confort, la toate instituțiile de învățământ (Liceul Teoretic, Liceul Tehnologic, Școala Gimnazială nr.1, Grădinița Fantezia, Clubul copiilor), cum am făcut de fiecare dată în cei 12 ani de mandat.

 

 

Iluminatul public, sistem supraveghere video 

 Iluminatul public, după cum am menționat și în Raportul de activitate, a fost finalizat în acest an, în toate satele aparținătoare orașului Costești, prin montarea a peste 5000 de lămpi Led economice. Iluminatul ornamental de sărbători este achiziționat și va mai fi îmbunătățit. Prin instalarea sistemului video de supraveghere, a sistemului de iluminat public perf ormant și cu sprijinul instituțiilor de ordine și siguranță publică, orașul Costești a devenit cel mai sigur oraș din județ. Atenția noastră se va îndrepta și în mandatul următor către modernizarea și extinderea acestor sisteme care au scopul de a proteja proprietatea publică și privată, de a descuraja activitățile infracționale și de a îmbunătăți confortul social.

 

 

Parcuri, locuri de joacă, zone de agrement, sport 

- montarea și extinderea locurilor de joacă și în cartierele și satele aparținătoare orașului Costești; 
- extinderea și amenajarea spațiilor verzi în tot orașul; 
- mărirea numărului de aparate de fitness în oraș; 
- modernizarea stadionului central; 
- finanțarea echipei de fotbal a orașului (juniori și echipă mare); 
- înființarea unui „Loc de Picnic”, conform legislației în vigoare, în punctul ,,GURA SCROAFEI” pe o suprafață de 3,54 ha, pentru locuitorii orașului Costești, unde sper să organizăm și viitoarele târguri de Sfântul Ilie.