Investiții mari prevăzute în bugetul CJ Argeș pe 2020

Miercuri, în cadrul ședinței Consiliului Județean Argeș, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2020. Bugetul poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Argeș, www.cjarges.ro. În ceea ce privește secțiunea de dezvoltare, propunerea cheltuielilor a fost fundamentată în concordanță cu strategia de dezvoltare a județului Argeș, fiind incluse obiective de investiții care sunt asigurate din următoarele surse de finanțare:

Fonduri externe nerambursabile

Județul Argeș este beneficiarul următoarelor proiecte aflate în derulare:

1. Proiect „Modernizarea drumului județean DJ504 limita jud Teleorman-Popești-Izvoru-Recea-Cornațel-Vulpești (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, pe raza com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești, jud Argeș”;
2. Proiect „Modernizarea drumului județean DJ 503 limita jud. Dâmbovița- Slobozia - Rociu - Oarja - Cătanele (DJ702 G - KM 3+824), KM 98+000 -140+034 (42,034 KM), jud. Argeș”;
3. Proiect „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”;
4. Proiect „Extinderea și dotarea Ambulatorului Integrat al Spitalului Județean Pitești”;
5. Proiect „Restaurarea Galeriei de Artă «Rudolf Schweitzer-Cumpăna»”;
6. Proiect „Restaurarea Muzeului Județean Argeș”;
7. Proiect „Conservarea și consolidarea Cetății Poenari”;
8. Proiect „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”;
9. Proiect „Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ”;
10. Proiect „Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”;
11. Proiect „Extindere și dotare spații urgență Spitalul Județean de Urgență Pitești”;
12. Proiect „Castru Jidova simbol al Romei la granița imperiu și lumea barbară”;
13. Proiect „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”;
14. Proiect „Alternative for Social Suport Inspiring Transformation” ASSIST;
15. Proiect „Complex de 3 locuințe protejate și centru de zi, comuna Băbana”;
16. Proiect „Complex de 4 locuințe protejate și centru de zi, comuna Tigveni”;
17. Proiect „Complex de 4 locuințe protejate și centru de zi, comuna Tigveni;
18. Proiect „Complex de 4 locuințe protejate și centru de zi, comuna Ciofrângeni”;
19. Proiect „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță” ASSIST;
20. Proiect „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș”;
21. Proiect „Centrul Europe Direct Argeș”.

Fonduri de la bugetul de stat (PNDL II)

1. Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești
2. Modernizare DJ 703 B Morărești-Uda
3. Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti
4. Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni
5. Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) - Şerbăneşti (DJ 659
6. Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C) - Valea Danului Cepari
7. Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului
8. Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, în comunele Rociu şi Căteasca

Fonduri din excedentul bugetului local 

1. Modernizare DJ 703 B Pădureți (DJ 679)-Costești (DN 65A), la Lunca Corbului și Costești
2. Modernizare DJ 731 D, km 7+450-19+674
3. Pod peste raul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca

Transferuri pentru cheltuieli de capital (sănătate, cultură, asistență socială–unități de asistență medico-socială), dintre care:

1. Construire corp de clădire nou la Spitalul Județean de Urgență Pitești
2. Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești
3. Construire clădire birouri administrative P+1E la Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni.