Investiții la Topoloveni - Un nou campus școlar!

Administrația locală a orașului Topoloveni va dezbate joi, în cadrul sedinței de consiliu local, viitoarele proiecte ale orașului.
Unul dintre proiectele dezbătute prevede achiziționarea unui imobil pentru a fi transformat în campus școlar, destinat tinerilor din Liceul Tehnologic Topoloveni.
”Aprobarea raportului de evaluare ce conține valoarea de piață a imobilului – teren intravilan în suprafață totală de 11.856 mp împreună cu construcțiile edificate pe acesta, situate în orașul Topoloveni, strada Blocurilor nr. 18, județul Argeș, imobil ce se va achiziționa de la S.C. Ars Nova 2000 S.R.L. București, în vederea realizării unui campus școlar cu amenajare/edificare/extindere construcții pentru Liceul Tehnologic Topoloveni;”

Vor fi discutate și inițiative ce țin de imobilul ”Clădire dispecer castel apă” și aprobarea Ghidului Solicitantului privind finanțările nerambursabile din fondurile bugetului local al Orașului Topoloveni alocate pentru activităților nonprofit din domeniul sportului.