Berevoești - Anunț privind obținerea avizelor obligatorii!

Primăria comunei Berevoești anunță derularea unei noi investiții, și anume înființarea rețelei de canalizarea și a unei stații noi de epurare. Primăria Berevoești a înaintat un aviz de gospodarire a apelor / aviz de amplasament către A.N. “Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea.

Administrația locală anunță cetățenii comunei că pot obține informații suplimentare, pot transmite observații sugestii si recomandari la adresa
solicitantului sau la adresa COMUNA BEREVOESTI, Judetul Arges, cu sediul in sat Berevoesti, nr. 773, comuna Berevoesti, tel: 0248572030, e-mail: primarie@berevoesti.cjarges.ro, persoana de contact dl. MAZILU IONEL, nr.de telefon 0248572030, dupa data de 11.08.2017.