La Valea Iaşului, primarul Barbu Nicolae şi echipa sa PNL au în vedere pentru mandatul 2020-2024 drept priorităţi: învăţământul, sănătatea, cultura. În cele ce urmează, edilul prezintă principalele obiective pe care şi le-a trasat ca target pentru următoarea perioadă.

 

 

 

 Învăţământul


„Dacă în perioada 2016-2020 am reuşit să dăm în folosinţă cele două grădiniţe cu program prelungit (câte 25 de locuri fiecare) din satele Ungureni şi Mustăţeşti, aflate în incinta celor două şcoli, modernizate, cu toate utilităţile (apă, canalizare, grup sanitar în interior, sistem de încălzire centralizat, mobilier reabilitat, locuri de joacă pentru preşcolari şi şcolari) avem în program construirea a două terenuri multifuncţionale (de fapt modernizarea celor existente) care vor completa în mod fericit posibilitatea unui învăţământ de calitate la Valea Iaşului.”

 

 Sănătatea


„Dispensarul uman construit în satul Ungureni, dat în folosinţă în perioada 2016-2020 funcţionează în cele mai bune condiţii, cu două cabinete moderne deservite cu responsabilitate de cele două doamne medic: dr. Luminiţa Heroiu şi dr. Gheorghiţa (Puşa) Mustaţă şi cele două doamne asistent: Roxana-Florina Dragomir şi Petronela Dincă, cu sală de aşteptare modernă, dotată cu fotolii şi toate utilităţile necesare. Sunt condiţii bune şi în spaţiul alocat la Căminul Cultural Cerbureni din satul Mustăţeşti. În satul Mustăţeşti urmează să construim un dispensar nou în următoarea perioadă unde va fi şi un centru de permanenţă.
În clădirea care găzduieşte cele două cabinete medicale individuale se află şi o farmacie. Dispensarul veterinar se va muta în incinta Dispensarului uman. Oficiul poştal va funcţiona tot în incinta Dispensarului uman.”

 

 

 Cultura


„Suntem bucuroşi că am reuşit reabilitarea, realizarea utilităţilor, dotarea (prin accesarea de fonduri europene) celor două Cămine Culturale:
- Cămin Cultural Valea Iaşului aflat în satul Valea Iaşului;
- Cămin Cultural Cerbureni aflat în satul Mustăţeşti.
În aceste aşezăminte culturale am desfăşurat şi o vom face şi în continuare diverse simpozioane locale, judeţene şi naţionale, lansări de carte, lansări de monografii. Am realizat în anul 2016 monografia comunei Valea Iaşului intitulată «Valea Iaşului-Cerbureni. Cetate veche, ruptă din Rai!» În perioada următoare, vom lansa (este în lucru) monografia bisericii şi a şcolii la Valea Iaşului. Pentru cinstirea celor din satele noastre care s-au jerfit pe câmpul de luptă contribuind la realizarea României Mari în anul 1918 se vor construi în perioada următoare şapte monumente în satele: Valea Iaşului, Bărbălăteşti, Borovineşti, Cerbureni, Mustăţeşti, Ungureni, Valea Uleului.”