Inspectoratul Școlar Județean Argeș a inițiat campania ”Fă un copil fericit! Adu-i școala mai aproape!”

Inspectoratul Școlar Județean Argeș a trimis un comunicat în care informează că a inițiat Campania ”Fă un copil fericit!  Adu-i școala mai aproape!”, pentru asigurarea egalității de șanse privind finalizarea, de către elevi, a anului școlar, precum și pentru continuarea procesului de învățare online.

 

Comunicatul integral il puteți citi mai jos:

,, Având  în vedere cadrul legal, respectiv ordinul MEC nr.  4135 / 21.04.2020, de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul învățământului preuniversitar, pentru asigurarea egalității de șanse privind finalizarea, de către elevi, a anului școlar, precum și pentru continuarea procesului de învățare online, vă comunicăm că Inspectoratul Școlar Județean Argeș a inițiat Campania ”Fă un copil fericit!  Adu-i școala mai aproape!” .

În acest sens, vă adresăm invitația de a fi partenerul nostru și de a mediatiza și populariza proiectul care, prin rezultatele așteptate, ar putea aduce un sprijin valoros elevilor mai puțin avantajați din punctul de vedere al dotării cu echipamente necesare.

Anexat, vă transmitem proiectul inițiat de I.Ș.J. Argeș, proiect pe care îl comunicăm tuturor autorităților publice locale și județene, operatorilor economici și reprezentanților societății civile.''