Inspecția Bazinală a Apelor: Sute de controale în 2018

În 2018, Inspecția Bazinală a Apelor a efectuat 414 acțiuni de inspecție din care 327 controale planificate și 87 controale neplanificate.  

CITEȘTE ȘI ... ABAV Argeș ecologizează malurile râurilor

Aceste acțiuni au vizat verificarea respectării actelor de reglementare  de, verificarea activității de extragere a agregatelor minerale - balastiere și stații de sortare, verificarea stării de salubrizare a cursurilor de apă, lacurilor și malurilor acestora, verificarea stării tehnice a barajelor din categoriile de importanța C și D, verificarea operatorilor economici  autorităților publice locale care dețin sisteme de alimentare cu apă/canalizare/stații de epurare, verificarea podurilor și podețelor care traversează cursuri de apă, amplasate aval de acumulări, verificarea folosințelor ce desfășoară activități agricole sau zootehnice.


În urma efectuării controalelor au fost aplicate amenzi în valoare de 475 000 lei și 21 de avertismente.