Infrastructura rutieră şi de utilităţi rămâne o prioritate şi în 2020, pentru primarul comunei Ţiţeşti

Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli înseamnă şi demararea proiectelor de dezvoltare a localităţii. Primarul comunei Ţiţeşti, Gheorghe Savu, ne-a declarat că anul acesta s-au alocat 3.276.000 lei pentru obiectivele de investiţii, la care se adaugă şi finanţări din surse externe, nerambursabile. Cea mai mare sumă este destinată infrastructurii rutiere.

„Avem o serie de lucrări cu care vom merge în continuare pentru a le finaliza”, ne-a declarat primarul Gheorghe Savu.

La acest capitol sunt cuprinse lucrări importante pentru comunitate, în special pe segmentul de infrastructură ruieră şi de utilităţi. Aşa cum a specificat edilul comunei Ţiţeşti, se vor continua lucrările la construirea şanţurilor betonate şi a podeţelor pentru accesul la proprietăţile locuitorilor; vor fi efectuate amenajări pentru protejarea albiei pârâului şi pietruirea drumului local Uliţa Bisericii, aflată în vecinătatea pârâului Valea Mănăstirii. De asemenea, puntea pietonală existentă peste pârâul Valea Mănăstirii în punctul „La Marinici”, sat Valea Mănăstirii, va beneficia de întreţinerea curentă. Una dintre lucrările de anvergură o constituie modernizarea drumului comunal 84 Ţiţeşti Şcoală - Valea Mănăstirii, pentru care s-a organizat deja licitaţie în vederea contractării societăţii ce se va ocupa de proiectare şi execuţie, valoarea estimativă a proiectului fiind de circa 1,5 milioane lei.

Prin realizarea proiectului se urmăreşte: # fluidizarea circulaţiei rutiere în zonă, prin asigurarea vitezei maxime de circulaţie; # asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere; # ordonarea traficului rutier; # asigurarea circulaţiei pietonale fără obstacole prin planeitatea suprafeţei acostamentelor; # se va elimina praful pe timp uscat din zona drumurilor; # asigurarea unui nivel de zogomot acceptabil în special pe timp de noapte; # confortul participanţilor la trafic; # ridicarea nivelului de trai şi civilizație.

Tot la lucrări, în continure este trecută şi reparaţia covorului asfaltic pe o lungime de 2 km, la drumul comunal DC 83. În acest an se va lucra și la extinderea şi modernizarea Şcolii cu Clasele I – IV din satul Ţiţeşti.

 

 


 Proiecte de dezvoltare pentru anul 2020


Pe lista de lucrări noi, administraţia locală a comunei Ţiţeşti a prevăzut următoarele obiective:
- amenajare fântână la monument;
- amenajare parc şi teren de fotbal;
- achiziţie autoturism Poliţia Locală;
- reparaţii covor asfaltic, pe o distanţă de 730 m, la drumul comunal 83 şi drum lateral;
- consolidare taluz drum comunal DC 84, sat Ţiţeşti;
-  amenajare grup sanitar interior la Școala Valea Stânii;
- extindere reţea gaze;
- instalaţie detecţie şi stingere incendiu la Casa de Cultură;
- extindere iluminat public pe uliţa Şerbani - Bucşeneşti- Lotaşi şi în sat Ţiţeşti;
- extindere canalizare pe uliţa Şerbani.