În ianuarie, CAS a decontat 22 milioane lei pentru reţetele argeşenilor

În cadrul CAS Argeş, pe parcursul lunii ianuarie a anului în curs, s-au aplicat şi respectat normele legale din pachetul legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală, în număr total de 723.
Totodată, activitatea desfăşurată de către CAS Argeş cuprinde o serie de acţiuni menite să asigure echilibrul între sumele alocate sistemului asigurărilor sociale de sănătate la nivelul judeţului şi necesarul de fonduri pentru realizarea obiectivelor specifice, urmărind permanent îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate a populaţiei şi respectând principiul echităţii, în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate, fără discriminări legate de naţionalitate, apartenenţă culturală ori religioasă sau statut social.

CITEȘTE ȘI ... Cancerul îi macină trupul. O profesoară de istorie cere ajutor

 

 Medicii de familie au primit în ianuarie jumătate de milion de lei pentru monitorizarea pacienţilor COVID 


Pentru susţinerea asistenţei medicale primare la nivelul judeţului Arges, a fost actualizat şi înregistrat programul de lucru al medicilor din centrele de permanenţă, iar în luna ianuarie, la nivelul judeţului, s-au derulat activităţi în cele 6 centre de permanenţă de la Bârla, Boteni, Bogaţi, Cuca, Domneşti şi Mozăceni. Totodată, s-a efectuat plata serviciilor medicale realizate în luna decembrie 2020 de către medicii de familie care se află în relaţie contractuală cu CAS Argeş. În luna ianuarie, la nivelul judeţului Argeş, 332 de medici de familie şi-au desfăşurat activitatea în baza prevederilor legislative din domeniu, pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor în cadrul asistenţei medicale primare, servicii raportate şi validate în sistem, iar CAS Argeş a decontat următoarele sume: 6.782.340 lei, suma aferentă  activităţii curente, 33.466 lei, sumă aferentă activităţii din centrele de permanenţă şi 485.520 lei, sumă reprezentând activitatea de monitorizare a pacienţilor pozitivi cu virusul COVID-19.

CITEȘTE ȘI ... Consiliul Județean Argeș a pus cultura argeșeană cu dinții la gard


Pentru serviciile medicale din asistenţa medicală spitalicească, acordate în unităţile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu CAS Argeş, instituţia a decontat în ianuarie servicii medicale în valoare de 23.256 mii lei. În medicina de laborator și investigații paraclinice, asistența medicală a fost asigurată de către 33 furnizori aflați în relație contractuală, prin servicii medicale clinice sau paraclinice, furnizându-se servicii preventive, de stabilire a diagnosticului și efectuare a tratamentului în regim ambulatoriu. Pentru această asistență, CAS Argeș a decontat în luna ianuarie 2021 suma de 1.419,73 mii lei.

CITEȘTE ȘI ... Se fură în draci trotinetele de închiriat din Piteşti


Pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală, CAS Argeş a decontat pe parcursul lunii ianuarie suma de 22.059,17 mii lei, din care: pentru activitatea curent, 20.258,59 mii lei şi pentru cost-volum rezultat suma de 1.437,86 mii lei. De asemenea, au fost decontate sumele aferente medicamentelor eliberate pentru tratarea bolilor cronice cu risc crescut, utilizate în programele naţionale cu scop curativ  în valoare de 14.358,32 mii lei. Pentru materialele sanitare care susţin terapia în cadrul programelor naţionale, instituţia a decontat suma de 257.000 lei.

Sursa: saptamanalul ancheta