În atenția locuitorilor din CORBI ! Înscriere învățământ SERAL 2021-2022 | Sursa Ta


Reprezentanții Primăriei Corbi anunță faptul că pentru anul școlar 2021-2022, oferta educațională a liceului Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel din Domnesti prevede o clasă de a IX-a seral (28 locuri), domeniul tehnic, specializarea Tehnician transporturi.

Absolvenții ciclului gimnazial își pot continua studiile la liceu, învățământ seral.

Documente necesare înscrierii:

- Cerere de înscriere (tip, se completează la secretariat);
- Copie C.I.;
- Copie certificat de naștere;
- Copie certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
- Foaie matricolă clasele I-VIII în original;
- Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională(dacă este cazul);
- Adeverință medicală - apt pentru înscriere la liceu.

Dosarele se depun la secretariatul liceului de luni până vineri, între orele 8:00-16:00. 

Pentru relații suplimente sunați la următoarele numere de telefon : 0248269963 sau 0786232684.