În atenția fermierilor din Corbi!

În urma  restricțiilor impuse de Ordonanțele Militare în vederea reducerii răspândirii epidemiei de COVID -19, s-a luat și măsura restrângerii activității A.P.I.A. Domnești, printre care și aceea de depunere a dosarului cu documentele aferente.
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Primăria Corbi, prin personalul angajat, se va ocupa de pregătirea dosarelor și depunerea acestora la A.P.I.A.

 

Acte necesare :

- Dosar tip (cu numele beneficiarului și număr de telefon ) – îl pune la dispoziție gratuit Primăria Corbi;
- Copie C.I. pentru persoane fizice sau copie CUI pentru persoane juridice( se poate depune direct la Primărie sau trimite prin : Fax, WhatsApp, e-mail, postă, etc);
- Extras cont bancar sau declarație pe proprie răspundere
( cei care au același cont menționează în declarație sau scrie noul cont și numele băncii );
- Adeverință de rol agricol ( o eliberează primăria ) ;
- Adeverință de la medicul veterinar pentru cei care au animale ( se poate depune direct la Primărie sau trimite prin : Fax, WhatsApp, e-mail, postă, etc) ;
- Copie după contract de arendă sau act aditional în caz de prelungire ( se poate depune direct la Primărie sau trimite prin : Fax, WhatsApp, e-mail, postă, etc);
- Cerere A.P.I.A. ( o depun responsabilii zonali din cadrul A.P.I.A. în completare la dosar și se va semna ulterior, atunci când situația o va permite);


Programările se fac la numărul de telefon / fax 0248580005, pe Facebook sau e-mailul primăriei : primariacorbi@yahoo.com

 

Model declaratie

Subsemnatul ……………………..,cu domiciliul in ……………………………………, CNP……………………….., declar pe propria răspundere că :
1. Extrasul de cont depus anul trecut este valabil.
2. Noul cont bancar este …………………………….deschis la banca …………………
Aceasta declaratie o dau pentru A.P.I.A. Domnesti

 


Această declarație se poate scrie și de mână.