În Argeș 98 de candidați au promovat examenul național de definitivare în învățământ

Dintr-un comunicat transmis de Inspectoratul Școlar General, aflăm faptul că în cursul zilei de astăzi au fost publicate rezultatele finale -după contestații- la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020.

La nivelul județului Argeș, rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiilor, este 77,16% (mai mare cu 4,71% decât cea la nivel național, dar și comparativ cu rezultatele inițiale). 

Astfel, din totalul de 127 de candidați cu note la proba scrisă, 98 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro . 

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.