Important! Noi restricții anunțate pentru mai multe localități din Argeș!

Potrivit documentului propus de CNSU și adoptat de Guvern, în localitățile cu o incidență mai mare de 7,5 cazuri COVID la mia de locuitori va fi interzisă circulația în afara locuinței după ora 20:00, cu două ore mai devreme față de restul localităților. Măsura se va aplica și în localitățile în care incidența este mai mare de 3,5 cazuri la mia de locuitori în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.           

Astfel că astăzi, 27 martie, Comitetul Județean pentru situații de urgență Argeș a transmis Hotărârea nr.21 în care se specifică următoarele:

Pentru localițățile: Bălilești, Dârmănești și Mărăcineni din judeul Argeș, în care incidența cumulatăla 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică de 7,5/1.000 de locuitori, se stabilesc următoarele măsuri:

- Este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei fără restricții, după ora 20.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică

- Este permisă funcționarea operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii închise și/sau deschise, publice și/sau private, până la ora 18:00 în zilele de  vineri, sâmbătă și duminică iar în intervalul orar 18:00 - 05:00, operatorii economici pot factiva doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu

- Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness,

Aceste măsuri intră în vigoare cu data de 28.03.2021, ora 00:00 pentru o perioadă de 14 zile.


Art.2. Desfășurarea activității operatorilor economici din județul Argeș se va realiza cu respectarea condițiilor de limitare a răspândirii COVID-19 stabilite prin ordinele comune ale ministerelor de resort care vor stabili concret număru! maxim de persoane cărora le este permis, simultan, accesul în interiorul incintelor acestora raportat la suprafața obiectivelor.


Art.3. (1) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurante:or și cafenelelor, în interiorul clădirilor în localitățile Mosoaia, Uda din județul Argeș în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(2) Este permisă activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, doar pentru persoanele cazate în aceste unități, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile Moșoaia, Uda din județul Argeș în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(3) Măsurile prevăzute la alin.(l) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în conformitate cu prevederile H.G.nr.293/2021 privind prelungirea stării de a/ert5 pe teritoriu/ României începând cu data de 14 martie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctu/ 3, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în localitățile Moșoaia, Uda din județul Argeș în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(5) Sunt interzise activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în localitățile Moșoaia, Uda din județul Argeș în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(6) Pentru operatorii economici prevăzuți la alin (1) și (2), a căror activitate a fost restricționată sau închisă se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în interiorul clădirilor.

(7) Măsurile prevăzute la alin.(l) – (6) intră în vigoare începând cu data de 28.03.2021, ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.


Art.4. Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor în localitățile Pitești, Mioveni, Bălilesti, Mărăcineni, Dârmănești, Godeni, Bradu, Băbana, Corbi, Lerești, Priboieni din județul Argeș se permite pentru prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în interiorul clădirilor.

 

Documentul transmis poate fi citit AICI .