Îți dorești cu ardoare un copil? Ghidul adopției 2021!!!

Atât procedurile de adopție a copiilor, cât și sumele pe care le primesc cei ce adoptă copii au fost modificate spre sfârșitul lui 2020, schimbările urmând să se aplice din martie. Astfel, printre schimbări se numără prelungirea valabilității atestatului de adoptator, modificarea modului de calcul al indemnizației pentru concediu de acomodare și posibilitatea de a cumula această indemnizație cu alte venituri, inclusiv din activități independente. Legea 273/2004 privind procedura adopției a fost modificată, prin apariția Legii 268/2020, în noiembrie trecut, dar schimbările vor intra în vigoare în 26 martie 2021.

CITEȘTE ȘI ... Cele 3 scenarii pentru redeschiderea școlilor, APROBATE de Comitetul Național pentru Situații

 

Procedurile de adopție se vor modifica radical

 

Printre modificările aduse legislației adopției de Legea 268/2020 se numără și cele apărute la procedura propriu-zisă de adopție. Astfel, se va prelungi valabilitatea atestatului de adoptator sau familie adoptatoare la cinci ani (acum e de doi ani), copiii vor putea fi declarați adoptabili fără a mai fi cerut acordul rudelor de până la gradul patru, iar termenele în care părinții firești majori pot declara că renunță să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului și în care pot reveni asupra deciziei se vor reduce.

Apoi, anumite acte, printre care și certificatul de naștere al copilului, ale adoptatorului sau ale soţului şi soţiei din familia adoptatoare ori certificatul de căsătorie al acestora, nu mai trebuie legalizate, iar copiii pentru care există solicitări de adopţie din partea unor familii sau persoane atestate rămân adoptabili până la împlinirea vârstei de 18 ani, nu de 14 ani, așa cum stabilea legea înainte de apariția Legii 268/2020.

De asemenea, a fost extinsă lista persoanelor care au prioritate la procedura de potrivire - intră în această categorie familiile sau persoanele care au adoptat frați ai copilului sau care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia și se relaxează condițiile pentru monitorizarea postadopţie.

 

CITEȘTE ȘI ... Cristian Gentea: „Scenariu verde în Argeș. Toate școlile se redeschid!”

 

Adoptatorii vor beneficia lunar de sume importante de bani pentru copiii adoptați în anumite condiții

 

Concret, din martie, adoptatorul sau familia adoptatoare va beneficia, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație lunară în valoare de 600 de lei (1,2 ISR - indicatorul social de referință, în valoare de 500 de lei). În plus, dacă cel adoptat are peste șapte ani, e încadrat în grad de handicap accentuat/grav, infectat HIV sau bolnav SIDA ori face parte dintr-un grup de cel puțin trei frați adoptabili împreună, cuantumul indemnizației s-ar mări cu 50% (la 900 de lei/lună).

Termenul până la care se acordă acești bani este, de principiu, împlinirea vârstei de 18 ani. Mai exact, până când cel adoptat dobândește capacitatea deplină de exercițiu, aceasta putând fi dobândită și înainte de 18 ani (de exemplu, dacă persoana se căsătorește).

Apoi, adoptatorul/ familia adoptatoare va putea să recupereze de la stat sumele de bani cheltuite pentru asigurarea unor servicii destinate recuperării/ reabilitării copilului adoptat, în limita a 1.500 de lei pe an. În plus, cheltuielile de transport și cazare ocazionate adoptatorului de participarea la procedura potrivirii practice cu copilul din alt județ vor putea fi decontate în limita a 200 de lei/zi/persoană.

 

CITEȘTE ȘI ... Argeș - În ultimele 24 de ore s-au dat amenzi în valoare totală de 24.000 de lei!

 

Salariații care adoptă copii vor putea primi o indemnizație mai mare

 

Tot din martie, indemnizația aferentă concediului de acomodare, care se acordă salariaților care vor să adopte copii, nu va mai avea cuantum fix, ca acum, ci se va calcula în funcție de media veniturilor nete din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției.

Concret, indemnizația lunară va reprezenta 85% din media acestor venituri și nu va putea fi mai mică de 1.700 de lei (3,4 ISR), dar nici mai mare de 8.500 de lei.

Majorarea indemnizației va viza și persoanele care sunt deja în concediul de acomodare. În esență, din martie, dacă nu au o medie a veniturilor peste 1.700 lei, adoptatorii vor primi aceeași sumă, iar dacă media este peste această valoare, indemnizația lor va fi majorată.

CITEȘTE ȘI ... Cum se va modifica anul școlar 2021-2022. Ce a anunțat Ministrul Educației


Cei care adoptă copii vor putea câștiga bani, fără să piardă indemnizația

 

În fine, o altă schimbare ce se va aplica din martie vizează posibilitatea cumulării banilor de indemnizație aferentă concediului de acomodare cu alte venituri. Concret, pe perioada concediului de acomodare (maximum un an), adoptatorul va avea dreptul să obțină, fără să-i fie afectat dreptul la indemnizația de acomodare, și sume de bani precum indemnizații în calitate de consilier local/județean.

Pe lângă cele de mai sus, se vor putea obține, pe lângă indemnizație, și sume de bani acordate în baza legii, contractului individual/ colectiv de muncă, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu (altele decât salariul, în principal) ori venituri impozabile rezultate din desfășurarea unei activități (alta decât cea suspendată ca urmare a intrării în concediul de acomodare), al căror nivel net nu depășește 6.250 de lei.

 

CITEȘTE ȘI ... (video) Bilanțul morților de la Matei Balș ajunge la 11!

 

Regulile generale ale adopției

 

În primul rând, adoptatorul sau adoptatorii trebuie să îndeplinească o serie de condiții morale și materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului. Acestea se dovedesc cu ajutorul atestatului.

Atestatul, a cărui valabilitate se va prelungi în martie, nu este obligatoriu atunci când este vorba de adopţia unei persoane care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu sau de adopţia unui copil de către soţul părintelui firesc/ adoptiv.

După aceea, există și o serie de interdicții. Este interzisă adopția pentru persoanele condamnate pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, pentru infracţiunea de pornografie infantilă sau pentru infracţiuni privind traficul de droguri/precursori.

O altă condiție generală se referă la consimțământul părinților firești la adopție și, în cazul în care minorul care ar urma să fie adoptat a împlinit zece ani, a acestuia.

Înainte ca adopția să aibă loc, trebuie să existe o potrivire a adoptatului cu adoptatorii. În acest sens, autoritățile vor urmări să găsească adoptatori care să fie potriviți cu nevoile copilului, urmând a se stabili compatibilitatea. Revenind la condiția atestatului, vor fi considerate persoane potrivite doar persoanele care au un atestat valabil de adoptator.

O modalitate concretă prin care pot fi găsite persoane potrivite pentru copil este de a se acorda prioritate rudelor copilului din familia extinsă și altor persoane cu care copilul a avut o viață de familie timp de cel puțin șase luni.

Ulterior perioadei de potrivire, se va întocmi un raport în care să existe concluzii cu privire la potrivirea dintre adoptator și adoptat. Dacă acesta este favorabil, instanța va dispune încredințarea copilului, în vederea adopției, pentru 90 de zile.

În aceasta perioadă, se vor face rapoarte de progres, cu privire la relația dintre adoptator(i) și adoptat. La finalul perioadei de 90 de zile, raportul final va fi trimis instanței, care se va pronunța cu privire la adopție.

În final, mai există o etapă. Ulterior hotărârii favorabile a instanței, va mai exista o perioadă de monitorizare de minimum doi ani. În timpul acestei perioade, vor fi întocmite rapoarte trimestriale cu privire la evoluția copilului adoptat și a relațiilor dintre acesta și adoptator(i).

Din martie, această monitorizare nu se mai face “în cazul adopţiei interne a copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv ori de către rudele copilului şi nici în cazul adopţiei copilului de către tutorele său ori de către persoane/familii care au avut copilul în plasament cel puţin 2 ani”, așa cum scrie în Legea 268/2020.

Abia după aceea se poate încheia complet procedura adopției, prin întocmirea raportului final de închidere a cazului. Oricare dintre părinții familiei care adoptă un copil poate cere un concediu de acomodare și poate avea dreptul la o indemnizație aferentă.

Sursa: avocatnet.ro