Ghidul admiterii la facultățile din Pitești

Bacul este în plină desfășurare, prilej pentru cei 4.721 de elevi argeșeni care termină anul acesta clasa a XII-a să se gândească la continuarea studiilor, facultăţile din Pitești reprezentând una dintre principalele opţiuni ale tinerilor din judeţul nostru. Învăţământul superior argeșean are capacitatea de a forma profesional studenți în foarte multe domenii de activitate, la cele două universități pe care le deține: Universitatea de Stat din Pitești (UPit) și Universitatea „Constantin Brâncoveanu“ (UCB). Indiferent că optează pentru cursuri la zi sau la frecvență redusă, studenții au o gamă largă și diversificată de facultăți din care pot alege.

 

Universitatea de Stat din Pitești:

 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

 Facultatea de Mecanică și Tehnologie

 Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

 Facultatea de Științe Economice și Drept

 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie.

Universitatea „Constantin Brâncoveanu“:

 Facultatea de Management

 Facultatea de Finanțe

 Facultatea de Științe Juridice, Administrative și ale Comunicării

 

Ce beneficii în plus pot avea studenții?

Pe lângă programul clasic de studii al facultății pe care și-o aleg, studenții pot beneficia de tabere, mobilități Erasmus, burse de studii, cazare, practică de specialitate sau chiar locuri de muncă după terminarea studiilor de licență. De exemplu, Universitatea din Pitești oferă studenților săi șansa de a călători și de a face schimb de experiență prin programul Erasmus, în peste90 de instituții de învățământ din afara României. Tot la UPit găsim anual peste 1.200 de locuri la buget, dar și asociații studențești implicate în organizarea activităților extracurriculare.

 

Ce vă trebuie la înscrierea la facultate?

Pentru înscrierea la studii universitare, absolvenţii de liceu trebuie să prezinte la secretariatul universității pe care o aleg un dosar conținând următoarele documente: fișă-tip de înscriere, diploma de bacalaureat (în orginal), foaia matricolă din anii de liceu (în original), buletinul, certificat de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), 2 fotografii tip buletin, dosar plic și dovada achitării taxeide înscriere/înmatriculare.

Taxa de înscriere este 100 de lei, bani pentru care candidații pot opta pentru mai multe facultăți din cadrul aceleiași universități. Totodată, în cazul în care elevii fac dovada faptului că reprezintă un caz social, sunt scutiți de la plata acestei taxe. Astfel, din categoriatinerilor scutiți de la plata taxei de înscriere fac parte:

 copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine

 bursieri ai statului român

 orfani de ambii părinţi

 copiii eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989

 copiii salariaţilor și salariaţii Universităţii din Pitești

 copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial

 copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Sunt două perioade de înscrieri

Pe elevii care reuseșc să promoveze examenul de bacalaureat în sesiunea din vară, Universitatea din Pitești îi așteaptă la înscrieri în perioada 3-31 iulie. Pentru cei mai puțin norocoși, care trec de examenul maturității abia în toamnă, perioada de înscriere este cuprinsă între 1și16 septembrie.

La Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, înscrierile încep la 1 iulie și se termină pe 30 septembrie,adică exact înaintea începerii noului an universitar.

 

Ce presupune admiterea?

La Universitatea de Stat din Pitești, se susțin examene de admitere la câteva dintre facultățile disponibile, între 3 și 31 iulie, respectiv 1 și 16 septembrie pentru a doua sesiune. La facultățile unde nu este necesar un examen de admitere, candidații sunt declarați admiși sau respinși în ordinea descrescătoare a mediei de la bacalaureat. Toți aceștia vor intra pe locurile finanțate de la bugetul destat sau pe cele cu taxă, în funcție de mediile obținute la examenul de admitere (unde este cazul) sau de media de la bacalaureat, toate facultățile UPit având aceste două opțiuni.

La UCB, admiterea la facultățile componente acestei instituții se face în baza mediei de la bacalaureat, în limita locurilor disponibile pentru fiecare specializare.

 

Cât costă taxele de studii?

Taxele pentru un program de studii de licență la Universitatea de Stat din Pitești pot fi de 2.450 de lei pe an la Facultatea de Științe Economice, specializarea „Management”, pentru cursuri efectuate la fără frecvență, și ating suma maximă la facultăți precum Facultatea de Mecanică și Tehnologie sau Facultatea de Electronică, Comunicaţii și Calculatoare, cu 3.200 de lei pe an, unde cursurile la zi nu sunt diferenţiate de cele la fără frecvență. Taxa cea mai mică pentru cursurile efectuate la zi este de 2.700 de lei pe an, un exemplu fiind Facultatea de Litere sauFacultatea de Educație Fizică și Sport.

În ceea ce privește Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, taxa este unică, ridicându-se la suma de 2.700 de lei, atât pentru cursurile la zi, cât și cele la fără frecvență din cadrul tuturor facultăților disponibile în Pitești.

Sursa: Săptămânalul Ancheta