Fondurile nerambursabile - oportunitate de dezvoltare a municipiului Câmpulung


În ultimii ani, a devenit clar că nu poţi dezvolta o localitate doar cu bani de la bugetul local. Şi, atunci, ca edil, trebuie să identifici toare resursele externe pe care le poţi folosi în vederea obţinerii finanţărilor necesare pentru realizarea investiţiilor publice. 

Câmpulungul nu are, din păcate, o experienţă prea fericită în atragerea fondurilor europene, ştiut fiind eşecul reprezentat de proiectul Kretzulescu. După ce conducerea administraţiei locale a fost preluată de Liviu-Ioan Ţâroiu, lucrurile au luat o altă turnură, iar fondurile externe nerambursabile au început să fie atrase, din ce în ce mai des, la Primăria Câmpulung şi la instituţiile pe care le are în subordine. 

Iluminatul public - reabilitat cu bani europeni

În anul 2018, au fost depuse de către municipiul Câmpulung două proiecte pentru obţinerea unor finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Un prim proiect a vizat „Reabilitarea sistemului de iluminat public al municipiului Câmpulung” şi îşi propune modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu un consum redus de energie electrică şi nepoluante. 

Cel de-al doilea proiect Regio „Centru de zi persoane vârstnice A DOUA CASĂ” are o valoare de 4.321.387,78 lei, locaţia aleasă pentru înfiinţarea centrului de zi pentru persoane vârstnice este clădirea fostei Pieţe Grui. În cadrul acestui proiect se va realiza reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea imobilului în care va funcţiona centrul de zi pentru persoane vârstnice. Persoanele din grupul ţintă vor socializa şi vor beneficia de o masă caldă şi de servicii psihosociale şi medicale. 

Tot în anul 2018 au fost semnate alte două contracte de finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020, destinate spitalelor din administrarea Primăriei Câmpulung:

- „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Argeş, Teleorman şi Călăraşi la servicii medicale de urgenţă” cod SMIS 125357, în valoare de 3.013.649,64 lei – beneficiar Spitalul Municipal Câmpulung. 
- „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Argeş, Teleorman şi Călăraşi” cod SMIS 125358, în valoare de 169.737,23 lei – beneficiar Spitalul Municipal Câmpulung şi 51.461,36 lei – beneficiar Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung. 

Investiţii de 25 milioane lei finanţate prin PNDL

Acestor proiecte li se adaugă şi cele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală:

- „Extindere reţea de canalizare menajeră pe străzile Carpaţi, Ion Ţicăloiu şi Zăvoiului”, proiect finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL I) – 2.475.791,80 lei;
- „Reabilitare conductă de aducţiune apă brută (DN 800) din municipiul Câmpulung”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 4.312.010 lei.
- „Reabilitare staţia de epurare (linia apei)”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 12.543.508 lei.
- „Modernizare, reabilitare şi recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 3.945.806 lei. - 
- „Reabilitare pod Şoseaua Naţională”, proiect finanţat de la bugetul de stat prin PNDL II – 1.154.950 lei.