Facturile de apă şi canalizare se pot primi în format electronic

Societatea Apă Canal 2000 SA reaminteşte utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare că pot opta pentru primirea facturii fiscale reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de societatea noastră, în format electronic. Clienţii care doresc să beneficieze de primirea facturii de apă şi canalizare în format electronic pe adresa de e-mail au această posibilitate prin crearea unui cont accesând site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, secţiunea Clienţi - Servicii online. 


Principalele beneficii ale primirii prin e-mai a facturilor de apă şi canalizare sunt:
- reducerea duratei de transmitere a facturii către clienţi;
- rapiditatea în luarea deciziei efectuării plăţii;
- acces în timp real la informaţii - posibilitatea de vizualizare a facturii, imediat ce aceasta este disponibilă, începând cu luna imediat următoare înregistrării;
- vizualizarea soldului la data accesării contului;
- posibilitatea transmiterii indexului autocitit;
- arhivarea electronică a facturilor, cu impact minim asupra mediului;
- gratuitatea serviciului - societatea Apă Canal 2000 nu percepe nici un cost suplimentar clienţilor care au cont online.

 

În situaţia în care un client a optat pentru primirea facturii în format electronic pe adresa de e-mail, bifând Factură electronică, nu va mai primi facturile emise de SC Apă Canal 2000 SA pe suport de hârtie. Revenirea la primirea facturii tipărite pe suport de hârtie se poate face oricând, fără costuri suplimentare, prin dezactivarea opţiunii menţionate. 


Primirea facturii pe adresa de e-mail definită se realizează exclusiv prin bifarea opţiunii Factură electronică din meniul Administrare cont. 
În cazul în care clientul nu bifează Factură electronică, facturile nu vor fi transmise pe adresa de e-mail definită, acestea putând fi vizualizate şi descărcate prin autentificare pe site-ul societății www.apacanal2000.ro, secțiunea Clienți - Servicii online.