Excedentul bugetar al oraşului Costești - folosit pentru finanţarea unor investiţii importante

În şedinţa ordinară ce a avut loc la sfârşitul lunii aprilie, Consiliul Local al Oraşului Costeşti a aprobat bugetul pentru anul 2021, dar şi o serie de hotărâri ce vizează investiţiile pe care primarul Ion Baicea şi le-a propus pentru acest an. De asemenea, aleşii locali au decis ca peste 3 milioane de lei din excedentul bugetar să fie utilizaţi în cadrul secţiunii de dezvoltare, pentru finanţarea mai multor obiective de investiţii programate pentru acest an, după cum urmează.


• „Extinderea rețelei de gaze naturale în satul Podu Broșteni, tronson I, tronson II, tronson III, satul Broșteni, satul Lăceni, străzile Necșulești, Viilor, Alexandriei, Fundătura Eleșteu, Fundătura Berzei, Cumpenii, Mărgăritarului etc.” - 1.529.000 lei.
• „Execuție podeț strada Industriei în orașul Costești, județul Argeș” - 385.000 lei.
• „Punerea ȋn siguranță a acumulării Stȃrci” - 495.490 lei.
• „Modernizare locuri de joacă cu tartan” - 160.000 lei.
• „Extindere sistem de supraveghere video ȋn orasul Costești” - 160.000 lei.
• „Achiziționare mașini și utilaje pentru activitatea ȋntretinere spații verzi (tractor, remorcă basculabilă,tocătoare resturi vegetale, lamă pentru deszăpezire)” - 160.650  lei.
• „Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale (RENNS)” - 84.000 lei.
• Proiect „Ȋnlocuire instalație electrică - Școala Gimnazială Nr. 1 Costești” - 25.000 lei.
• „Lucrări cadastrale, intabulare, relevee Școala Gimnazială Nr.1 Costești” - 60.000 lei.
•  Achiziție auto și montaj dublă comandă Liceul Tehnologic - 64.000 lei.
• Recondiționare acoperiș atelier mecanic Liceul Tehnologic - 13.000 lei.

 


Tot în şedinţa din 20 aprilie, CL Costeşti a aprobat indicatorii tehnico-economici şi finanţarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare cămin elevi la Liceul Teoretic Costeşti, judeţul Argeș”, proiect în valoare totală de 567.064,75 lei.