Etapa II de vaccinare. Guvernul are lista finală a persoanelor care se pot imuniza

Guvernul a aprobat, ieri, lista finală a persoanelor care se pot vaccina în etapa a doua de imunizare anti-Covid.

Hotărârea aduce noi categorii de populație eligibilă, cum ar fi: cetățenii străini aflați cu ședere legală în România, casierii și ceilalți lucrători din magazinele de retail alimentar, personalul navigant român maritim și fluvial, personalul român care își desfășoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol), personalul român care își desfășoară activitatea pe unități mobile de foraj marin (nave tip FPSO și nave tip FSU), persoanele încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, dar și însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea, precum și persoanele fără adăpost”. 

CITEȘTE ȘI ... Bărbat găsit sfârtecat pe linia de tren. Mecanicul declară că omul s-a aruncat în faţa garniturii


De asemenea, personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, precum și personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii, asistenții maternali, asistenții personali și asistenții personali profesioniști, ca și personalul din administrația publică locală;  lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale, sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice precum și staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi au dreptul de a se vaccina în etapa a doua.

CITEȘTE ȘI ... Percheziții în Argeș și alte județe - Credite bancare obținute cu documente false


Alte categorii eligibile pentru Etapa II

- personal-cheie din instituţiile statului, Parlament, Curtea Constituțională, Administrația Prezidenţială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora
- personalul în activitate din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare națională, ordine publică, securitate națională şi al autorităţii judecătoreşti, executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției, avocații înscriși în tabloul avocaților întocmit potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii Uniunii naționale a notarilor publici, precum și membrii din România în Parlamentul European.
- personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii, asistenții maternali, asistenții personali și asistenții personali profesioniști;
- personalul din administrația publică locală;
- personalul din Administrația Națională de Meteorologie
- membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;
- personalul civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc la post, anterior plecării în misiune;
- inspectorii sociali și personalul care își desfășoară activitatea în relația directă cu beneficiarii din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și a structurilor subordonate acestora.
- personalul Curții de Conturi a României și ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti
- personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței
- personalul sanitar veterinar care lucrează în cabinete medicale veterinar

 

CITEȘTE ȘI ...Cel mai iubit pediatru din Argeș a trecut prin momente critice!


Categorii eligibile pentru Etapa III

 

Populaţia generală :

a) Persoane care își desfășoară activitatea în cadrul unor unități, operatori economici cu risc ridicat de infectare al personalului propriu și al persoanelor deservite, din următoarele domenii de activitate:

- lucrătorii din Industria extractivă,
- lucrătorii din Industria prelucrătoare
- lucrătorii din Hoteluri și restaurante
- lucrătorii din domeniul de întreținere corporală, coafură și alte activități de înfrumusețare
- lucrătorii din domeniul spectacole, activitati culturale și recreative
- lucrătorii din sistemul financiar, bancar și din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul și a celor care prestează servicii esențiale de plăți, administrare cont și investiții și operează infrastructuri critice naționale, precum și personalul critic de suport al acestora;
- persoanele cazate în centrele regionale de proceduri și cazare ale solicitanților de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări.
- persoanele cazate în centrele pentru cazarea străinilor luați în custodie pubIică aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări.
- persoane private de libertate;
- persoane care asigură infrastructura de comunicații;
- lucrătorii din domeniul muzeal și al colecțiilor publice;
- lucrătorii din biblioteci.
- populaţia adultă, alte categorii decât cele prevăzute anterior
- populaţia pediatrică, în funcţie de evoluţia epidemiologică şi de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani.