Emoţii pentru absolvenţii de liceu: 3 iunie, ultima zi de şcoală

Pentru elevii din clasele a XII-a, ziua de vineri, 3 iunie, este una încărcată de emoţie. Tinerii păşesc, practic, într-o nouă etapă a vieţii, luându-şi adio de la viaţa de elevi, de la colegi şi de la profesori, pregătindu-se de cea de student. Absolvenţii de liceu mai au însă de trecut un hop şi nu unul uşor, având în vedere experienţa anilor trecuţi: bacalaureatul. La sesiunea din iulie, anul trecut, rata de promovabilitate a examenului de maturitate, la nivel de judeţ, a fost de 65,2%, în creştere faţă de 2014, când doar 60,65% dintre elevi au obţinut note de trecere. Rezultatele la simulările care au avut loc în luna martie nu oferă însă o perspectivă foarte optimistă cu privire la examenul de anul acesta, în condiţiile în care doar aproximativ 38% dintre cei care au susţinut probele au avut medii de trecere.    Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota cinci (5) la fiecare dintre acestea şi cel puţin media șase (6) la probele scrise.
Prima sesiune a examenului de bacalaureat se desfăşoară după următorul calendar:
30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 - 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
15 - 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie - 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie 2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale