Ședința ordinară la Consiliul Judeţean Argeş!

Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Judeţean Argeş, desfășurată prin mijloace electronice (on–line). Hotărârile adoptate astăzi au vizat:

1. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Păun Mario Octavian.
2. „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești”, aprobarea Studiului de Fezabilitate Mixt şi a cheltuielilor legate de proiect.
3. Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat şi a Cofinanţării actualizate, pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 741 Pitesti – Valea Mare – Făgetu - Mioveni, km 2+060 peste paraul Valea Mare (Ploscaru), la Ștefănești”.
4. Hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat şi a cofinanţării actualizate,pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăesti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti”.
5. Hotărârea privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,,Operaționalizarea Dispeceratului Integrat la nivelul județului Argeș”, a Devizului general și a documentației tehnice aferente (faza DALI)
6. Hotărârea privind aprobarea Proiectului cu titlul”Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș” precum și a cheltuielilor legate de proiect
7. Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.97/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica în anul 2020
8. Hotărârea privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2021.
9. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 164/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Argeș în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau montării rețelelor de comunicații electronice, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice.