Ședință la CJ: Cofinanțare pentru Sistemul Real-Time PCR și kit pentru detecția COVID – 19

Astăzi, 31 martie, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, desfășurată prin mijloace electronice (on-line), pentru adoptarea proiectului de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, în vederea cofinanțării unui aparat de testare pentru coronavirus, ce va fi achiziționat din bugetul de stat, prin Ministerul Sănătății.

În conformitate cu prevederile art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, “spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer în baza contractelor încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează respectivele unităţi, pentru dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora.” Urmare adresei nr.12098/19.03.2020 Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, s-a propus cofinanțarea aparaturii medicale, respectiv “Sistem Real-Time PCR și kit pentru detecția COVID – 19”, în suma de 55 mii lei.

Direcția de Sănătate Publică Argeș a comunicat prin adresa nr.10480/25.03.2020 creditele bugetare aprobate de Ministerul Sănătății (OMS nr.494/2020) pentru finanțarea aparaturii și echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate, din sursa buget de stat, în suma de 495 mii lei pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești.