De la 1 ianuarie, preţul gunoiului va creşte

Taxa pentru serviciul de ridicare a gunoiului a generat de-a lungul timpului nemulţumiri din partea cetăţenilor, problema fiind ridicată de către mai mulţi primari. Din păcate, veştile nu sunt deloc îmbucurătoare pentru cei care sperau la o ieftinire a acestor servicii, pentru că de la 1 ianuarie 2019 primăriile trebuie să adopte noua politică tarifară şi să modifice sistemul de colectare, ceea ce va duce la majorarea preţurilor practicate. 


Potrivit unor modificări legislative din domeniul gestionării deșeurilor, prin apariția OUG 74/2018, se va modifica Regulamentul Serviciului de Salubrizare. Astfel, se vor modifica indicatorii de performanță  pe care primăriile trebuie să-i respecte în ceea ce priveşte colectarea selectivă. În cazul neîndeplinirii acestor indicatori, se vor acorda penalități, pentru a le evita sau diminua, fiind necesară colectarea separată a deşeurilor, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă. O altă modificare face referire la modificarea contractele de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, acolo unde acestea sunt deja încheiate, sau a documentațiilor de atribuire, acolo unde nu au fost demarate încă procedurile de licitație publică. Se vor implementa tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, precum și pentru gestionarea deșeurilor reziduale și biodegradabile, tarife care vor include și contribuția pentru economia circulară prevăzută de OUG nr.196/2005 pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte, modalitatea de organizare, gestionare și coordonare a activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale și modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață precum și modalitatea concretă de acoperire a costurilor. 


La nivelul judeţului nostru, aceste modificări au fost aprobate, prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeş. Astfel, de la 1 ianuarie, se schimbă politica tarifară în raport cu modificările legislative, în conformitate cu cele două principii: „poluatorul plăteşte” şi „plăteşti cât arunci”. Fiecare primărie trebuie să implementeze planuri de măsuri la nivelul fiecărui UAT pentru reducerea cantităţilor generate, separarea deşeurilor la sursă - reciclabile, reziduale, biodegradabile pentru atingerea obiectivelor de deviere (35% din cantitatea colectată în 2018, 45% - 2019 şi 50% - în 2020) de la depozitare şi evitarea penalităţilor către Fondul de Mediu. În noile condiţii legislative, majoritatea primăriilor vor fi nevoite să crească preţul pentru gunoi, acestea fiind obligate ca de la 1 ianuarie să plătească în funcţie de cantitatea de deşeuri ridicată de serviciul de salubritate. Astfel, cu cât ai mai mult gunoi, cu atât trebuie să plăteşti mai mult, preţul fiind dat de cantitatea totală strânsă într-o lună dintr-o localitate împărţit la numărul de locuitori. 

 

Sursa: saptamanalul ancheta