CONIZ ROMARG! Performanță și calitate!

S.C. CONIZ ROMARG S.R.L. a luat naștere în anul 1993, fiind una dintre cele mai importante firme de contrucții din județul Argeș. Pe lângă lucrările de construcții ale clădirilor, CONIZ ROMARG deține în portofoliu o sumedie de alte activități cum ar fi:

-construcțiile civile și industriale cu instalații aferente
-lucrări de artă
- lucrări de drumuri și poduri
- alimentări cu apă și canalizări
- lucrări edilitare
- lucrări de reconstrucție ecologică în fond forestier
- îmbunătățiri funciare
- comabeterea eroziunii solului
- lucrări hidroedilitare
- contrucții hidrotehnice.

Printre lucrările executate de CONIZ ROMARG se numără Construcţii de vile si birouri, Construcții civile de interes public, Construcții drumuri comunale și forestiere, Lucrări edilitare, Lucrări în domeniul silvic.