Anunț de la AJOFM! Mai puțini șomeri în Argeș

În luna noiembrie 2018, în județul Argeș au fost înregistrați 8199 de șomeri (din care 3.705 femei), rata șomajului fiind de 3,15%, potrivit datelor oficiale transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș (AJOFM Argeș).

Astfel, comparativ cu luna octombrie, s-a înregistrat o scădere cu 0,06 pp. (rata șomajului în luna precedentă fiind de 3,21%).

Din totalul de 8.199 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.698 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 6.501 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.001 șomeri provin din mediul rural și 1.198 sunt din mediul urban.

„Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Argeș (32%), urmați de cei cu studii primare (25,3%) și de cei cu studii liceale sau postliceale 15%. Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 13,6% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 4,2%. Șomerii fără studii reprezintă 9,9% din totalul șomerilor înregistrați.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.366 persoane foarte greu ocupabile, 4.492 greu ocupabile, 139 mediu ocupabile și 202 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.”
, transmite AJOFM Argeș.