Drumuri și poduri modernizate! Vezi stadiul proiectelor ...

Miercuri, 21 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, a fost prezentat stadiul celor mai importante proiecte implementate de Consiliul Județean Argeș. Alături de președintele Consiliului Județean – Dan Manu și vicepreședintele Ion Mînzînă, au participat echipele și coordonatorii proiectelor.
 
 
Potrivit celor mai recente date privind Lista proiectelor contractate, la data de 30.09.2018, județul Argeș s-a clasat pe primul loc în contractarea de proiecte pe fonduri europene nerambursabile, din cele șapte județe care aparțin Regiunii Sud -  Muntenia,  și pe locul al treilea la nivel național.

În total :
- 14 proiecte cu o valoare totală de 320.872.628,03 lei/ 70.303.275,33 euro:
- 7 proiecte contractate (172.283.753,59 lei/ 38.361.430,75 euro)
- 2 proiecte în contractare ( 8.766.764,88 lei/ 1.881.926,18 euro)
- 5 proiecte în evaluare (139.822.109,56 lei/ 30.059.918,40 euro)
 
De asemenea, Consiliul Județean Argeș are în implementare 9 proiecte finanțate prin PNDL II 2017-2020 (Valoarea totală  - peste 140 de milioane de lei).
 

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE, CONTRACTARE ŞI EVALUARE AVÂND CA SURSĂ DE FINANŢARE  FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 2014 – 2020
 
1. MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOIEŞTI, JUD. ARGEŞ
 
Valoare proiect: 82.687.293,84 lei (18.304.988,45 euro)
Stadiu: A fost semnat contractul de proiectare. Documentația tehnico-economică s-a înaintat în data de 09.11.2018, aceasta fiind în curs de verificare de către echipa de proiect și verificatorul de proiect.
 
2. RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA”- CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
 
Valoare proiect: 19.571.115,55 lei (4.417.859 euro)
Stadiu: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție – etapa de evaluare ofertă tehnică
 
3. RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
 
Valoare proiect: 21.462.319,75 lei (4.844.767 euro)
Stadiu: Proiectare si executie – încărcat în SEAP cu data limită de depunere a ofertelor 21.12.2018.
 
4. CONSERVAREA ȘI CONSOLIDAREA CETĂȚII POENARI ARGEȘ
 
Valoare proiect: 10.772.936,09 lei (2.431.813,76 euro)
Stadiu: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție – etapa de evaluare ofertă tehnică
 
5. CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SPITALULUI DE RECUPERARE BRĂDET
 
Valoare proiect: 3.333.577,50 lei (737.974,29 euro)
Stadiu: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție – etapa de evaluare ofertă tehnică
 
6. ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR OFERITE DE CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ PRIN EXTINDEREA INSTRUMENTELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PERSONALULUI ÎN CONCORDANȚĂ CU PREVEDERILE SCAP
 
Valoare proiect: 604.024,32 lei (129.897,70 euro )
Stadiu: contract încheiat
 
7. CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN PITEŞTI - PIAŢA VASILE MILEA, NR. 1, JUDEŢUL ARGEŞ
 
Valoare proiect: 33.852.486,54 lei (7.494.130,55 euro)
Stadiu: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție – etapa de evaluare ofertă tehnică
 
8. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA JUDEȚELOR ARGEȘ, TELEORMAN ȘI CĂLĂRAȘI
 
Valoare proiect: 2.552.222,84 lei (547.875,42 euro)
Stadiu: In contractare -  M.D.R.A.P – A.M. (Autoritatea de Management)
 
9.ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN JUDEȚELE ARGEȘ, TELEORMAN ȘI CĂLĂRAȘI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ


Valoare proiect: 6.214.542,04 lei (1.334.050,76 euro)
Stadiu: In contractare - M.D.R.A.P – A.M. (Autoritatea de Management)
 
10. EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI
 
Valoare proiect: 3.430.123,52 lei (751.116,45 euro)
Stadiu: Evaluare tehnico-financiară – ADR Sud-Muntenia/ O.I. (Organism Intermediar)
 
11. EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII  URGENȚĂ ȘI  AMENAJĂRI INCINTA SPITAL  JUDEȚEAN DE URGENȚĂ  PITEȘTI
 
Valoare proiect: 10.422.816,26 lei (2.286.708,26 euro)
Stadiu: Evaluare tehnico-financiară - ADR Sud-Muntenia
 
12. MODERNIZARE DJ 503 LIM. JUD. DAMBOVITA – SLOBOZIA – ROCIU – OARJA – CATANELE, KM 98+000 – 140+034, L = 42,034 KM
 
Valoare proiect:  99.818.008,40 lei (21.401.210 euro)
Stadiu: Evaluare tehnico-financiara - ADR Sud-Muntenia
 
13. EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTI
 
Valore proiect: 13.443.259,46 lei (2.889.470,06 euro)
Stadiu: Evaluare capacitate administrativa si eligibilitate - ADR Sud-Muntenia
 
14. EXTINDEREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA  AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI DE PEDIATRIE PITEȘTI
 
Valoare proiect:  12.707.901,92 lei  (2.731.413,63 euro)
Stadiu: Evaluare capacitate administrativa si eligibilitate - ADR Sud-Muntenia
 
 
Obiective de investiții finanțate prin PNDL II 2017 - 2020
 
1.    Pod pe DJ 731B Samara –Babana-Cocu,Km 3+964 peste paraul Vartej, L=24 M,in comuna Babana

Valoarea totala a investitiei este de 2.956.770 lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL 2.814.988,61lei.
În execuție, stadiul actual al lucrarilor este de 70%;
2.    Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti

Dupa aprobarea prin Hotarare de Consiliu Judetean a trecerii din domeniul public in domeniul privat a podului vechi, se va obtine Autorizatia de Desfiintare pod vechi.
Dupa obtinerea Autorizatiei de Desfiintare pod vechi vor fi inaintate la Compartimentul Achizitii caietul de sarcini si referatul de necesitate intocmite de catre Directia Tehnica, in vederea demararii procedurii de executie lucrari.
Ø  Valoarea totala a investitiei este de 4.491.230 lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL 4.179.600 lei.
 
3.Pod pe DJ 741 Pitesti – Valea Mare – Fagetu - Mioveni, km 2+060 peste paraul Valea Mare (Ploscaru), oras Stefanesti

Dupa aprobarea prin Hotarare  de Consiliu Judetean a trecerii din domeniul public in domeniul privat a podului vechi se va obtine Autorizatia de Desfiintare pod vechi.
Dupa obtinerea Autorizatiei de Desfiintare pod vechi vor fi inaintate la Compartimentul Achizitii caietul de sarcini si referatul de necesitate intocmite de catre Directia Tehnica, in vederea demararii procedurii de executie lucrari.
Ø  Valoarea totala a investitiei este de 2.796.920 lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL 2.309.920 lei.
 
4.Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, in comuna Valea Danului

 In prezent este in derulare procedura de achizitie publica a serviciilor de proiectare si asistenta tehnica. 
Valoarea totala a investitiei este de 12.351.800  lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL 10.908.830 lei.
5.Modernizare  DJ 703 B Costeşti (DN 65 A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu
 
·Derulare Procedura de achizitie publica de servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea Proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.
·Valoarea totala a investitiei este de 10.812.349 lei, din care cheltuieli eligibile prin PNDL -  10.442.549 lei.
 
6.Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca
 
Ø  stadiul actual: Procedura de achizitie publica de lucrari in derulare.
Ø  Valoarea totala a investitiei este de 14.779.218 lei.
 
7.    Modernizare DJ 703 B Morăreşti - Uda, km 17+753 - 20+253,
L = 2,5 km, la Uda (include şi lucrări de consolidare)
 
Ø  Derulare Procedura de achiziție publică de lucrări.
Ø  Valoarea totala a investitiei este de 10.111.010 lei
 
8.    Modernizare  DJ 702 A Ciupa – Răteşti, km 33+030-35+696
 
Ø  stadiul actual: procedura achizitie publica de lucrari in derulare;
Ø  Valoarea totala a investitiei este de 4.759.759,48 lei
 
9.Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești

Stadiu: Predarea proiectului tehnic către verificatorul de proiect. După verificare, proiectul va fi avizat în Comisia de analiză tehnico- economică  a Consiliului Județean.
Valoarea investiției: - 78.722.304 lei

 

Un alt proiect care vizează Spitalul Județean Argeș îl constituie extinderea unității spitalicești prin construirea unui nou corp (P + 4), investiție ce se ridică la valoarea de 76 milioane lei, obiectivul fiind finanțat integral de la Consiliul Județean Argeș.

Stadiu: Predarea proiectului tehnic către Comisia de analiză tehnico- economică  a Consiliului Județean.