Dosarele de echivalare a studiilor din străinătate se pot depune acum şi online

Pentru echivalarea studiilor preuniversitare efectuate în străinătate există mai nou şi posibilitatea de a depune dosarul online şi de a primi atestatul în format electronic. Astfel, cel puţin teoretic, echivalarea studiilor este posibilă de la distanţă inclusiv înainte de revenirea elevului în ţară, conform Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5.638/2020 apărut vineri, 2 octombrie, în Monitorul Oficial. Potrivit noii metodologii, dosarul se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratele şcolare, urmând ca atestatul de echivalare să fie eliberat de autorităţi în cazul în care dosarul este depus online, în format electronic, cu semnătură digitală.

Dacă dosarul se depune direct la inspectorat sau şcoală, iar atestatul orginal va fi înmânat în format fizic, el va fi înmânat titularului sau părinţilor ori tutorilor legali instituiţi sau unui împuternicit. Documentele pe care trebuie să le conţină dosarul de echivalare se depun la inspectoratul şcolar judeţean sau la şcoala din străinătate unde elevii doresc să continue studiileː cerere, foaie matricolă pentru clasele din România în original, documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea - copii și traduceri autorizate, documentul de identificare valabil al elevului - copie, alte documente, dacă este cazul adeverință emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii. De asemenea, evaluarea dosarului de echivalare este gratuită, iar termenele de soluţionare a solicitărilor de echivalare nu pot depăşi 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la autorităţi.

Noua metodologie se aplică perioadelor de studii din învăţământul general obligatoriu, ciclului superior al liceului, studiilor de nivel profesional şi postliceal nefinalizate cu diplomă. 


 

Sursa: saptamanalul ancheta