Din cauza pandemiei, a crescut stocul de dosare, dar şi sumele alocate investiţiilor în IT

Bilanţul Tribunalului Argeş, ce cuprinde şi raportul anual al celor cinci judecătorii din subordine, a sintetizat şi modul în care măsurile dispuse în starea de urgenţă şi ulterior în cea de alertă au afectat activitatea instanţelor. Au fost, deopotrivă, atât efecte negative, cât şi pozitive, sintetizate în bilanţul pe care preşedintele Tribunalului Argeş, Mariana Vârgă, l-a prezentat colegilor la finele săptămânii trecute. De această dată, respectând măsurile de protecţie, evenimentul s-a derulat într-un cerc foarte restrâns. 

CITEȘTE ȘI ... Tragedie fără margini. Și-a pierdut copilul de 4 anișori într-un impact cu un utilaj de deszăpezire


 La vremuri noi, problemele vechi: lipsa resurselor umane și a dotărilor 


„Anul 2020 s-a desfășurat sub semnul incertitudinii generate de COVID-19, care a cuprins și sistemul de justiție. Limitarea răspândirii virusului a luat locul obiectivelor chiar şi în sistemul public. Astfel, în instanțele de judecată au ieșit din nou la suprafață problemele vechi, cum ar fi lipsa resurselor umane și materiale, a dotărilor tehnice etc.”, este prima concluzie trasată pentru anul trecut. 

CITEȘTE ȘI  ... Accident lângă un PECO. O victimă ar fi încarcerată!


 Efectele negative ale COVID asupra instanţelor şi justiţiabililor


Restricţiile impuse în starea de alertă şi în cea de urgenţă, ce a presupus ca instanţele să preia doar cauzele urgente, au schimbat întru totul dinamica dosarelor de pe rolul completelor de judecată. În cadrul bilanţului pentru anul 2020, sunt reliefate toate efectele generate de pandemie, prin prisma măsurilor administrative care au fost luate, astfel încât să se limiteze răspândirea virusului:
- un prim efect a fost acela al suspendării cauzelor, altele decât cele urgente, pe perioada stării de urgenţă, fapt ce a determinat ca dosarele respective să necesite un timp mai îndelungat de soluţionare;
- un alt efect a fost acela al încărcării completurilor de judecată, odată cu reluarea activităţii, dispusă după ridicarea stării de urgenţă şi instituirea stării de alertă, în sensul că au fost reluate procedurile de regularizare a cauzelor înregistrate pe rolul instanţei în perioada stării de urgenţă, respectiv s-au luat măsuri de fixare a termenelor de judecată în cauzele suspendate;
- un alt efect a fost acela al creşterii stocului de dosare înregistrate pe rolul instanţei şi nesoluţionate, din cauza instituirii stării de urgenţă şi a suspendării celor care nu erau urgente; 
- situaţia generată de pandemia de COVID-19 a condus la creşterea duratei de redactare a cauzelor în anul 2020, faţă de anul 2019, de la 19 zile la 25 zile efective de redactare;
- au fost înregistrate întârzieri nesemnificative în comunicarea actelor de procedură în materiile nonpenale;
- au fost înregistrate întârzieri în restituirea dosarelor soluţionate, către instanţele de fond, compartimentul Arhivă al instanţei fiind cel mai afectat în perioada pandemiei de COVID-19 (în prezent la arhiva instanţei există 2 persoane în concediu medical, ceea ce a necesitat alocarea unor grefieri de şedinţă pe perioadă determinată la acest compartiment).

CITEȘTE ȘI ... Persoanele cu boli autoimune se pot vaccina împotriva COVID-19? Răspunsul specialiștilor


 Partea plină a paharului: Tribunalul Argeş a dezvoltat  o aplicație de management electronic al dosarelor


Preşedinta Tribunalului Argeş, Mariana Vârgă, a scos la iveală şi partea pozitivă a măsurilor impuse la nivelul instanţei, care se concretizează într-un proiect ce va avea o utilitate pe termen lung. 


„Un efect pozitiv al reorganizării activităţii în plan administrativ a fost alocarea de fonduri suplimentare şi utilizarea lor în scopul digitalizării instanţei de judecată, pentru păstrarea distanţării sociale, dar şi facilitarea şi urgentarea procedurilor de comunicare a actelor emise de instanţă.”, se arată în bilanţ. Specialiştii IT ai Tribunalului Argeș  au dezvoltat o nouă aplicație de management electronic al dosarelor aflate pe rolul instanțelor, prin care sunt asigurate instrumentele necesare administrării electronice a dosarelor aflate pe rol, atât la nivelul justițiabililor, cât și la nivelul instanțelor, al avocaților, al profesiilor juridice conexe sau al oricăror alți actori implicați în proces.

La începutul lunii decembrie, Tribunalul Argeş a încunoștințat Ministerul Justiției despre dezvoltarea acestei aplicații de management electronic al dosarelor, pentru demararea demersurilor administrative pentru implementarea unei scheme de pilotare și, în urma analizării rezultatelor, implementarea aplicației la nivel național. Aplicația a fost prezentată Curții de Apel Pitești, pentru a putea fi utilizată și de către instanțele din raza de competență a Tribunalului Argeș. 

 

Principalele funcționalități ale aplicației sunt: citarea și comunicarea electronică a actelor de procedură, trimiterea și vizualizarea de documente de pe orice dispozitiv conectat la internet, atât la nivelul instanțelor către justițiabili, cât și de la nivelul justițiabililor către instanțe, semnarea electronică a tuturor comunicărilor, vizualizarea on-line a informațiilor privind dosarele aflate pe rol (lista părților și a participanților, lista ședințelor), transmiterea de notificări, în timp real, direct pe telefonul mobil, acordarea de permisiuni în cadrul dosarului sau transmiterea electronică de înscrisuri din dosare către terți.

 

CITEȘTE ȘI ... Spălătorie auto din Pitești, furt de apă din rețeaua publică!

 Tribunalul Argeş - pe primul loc la dosarele pe asigurări sociale


Analizând încărcătura raportată la dosarele intrate înregistrată la nivelul tuturor tribunalelor, se poate observa că Tribunalul Argeş ocupă locul al treilea în ceea ce privește numărul de dosare şi locul al cincilea din perspectiva complexităţii cumulate a dosarelor intrate. Pe materii, însă, Tribunalul Argeş ocupă primul loc, dacă se analizează încărcătura medie raportat la dosarele intrate în materia asigurărilor sociale, atât în ceea ce privește numărul de dosare intrate, cât şi complexitatea cumulată a acestora. Referitor la complexitate, Tribunalul Argeş a înregistrat o complexitate a dosarelor de aproape trei ori mai mare decât Tribunalul Bucureşti.
În ceea ce priveşte încărcătura raportată la volumul efectiv, se poate observa că Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale se situează pe primul loc, cu o medie de 1.350 de dosare pe judecător, urmată de Secţia Penală, cu o încărcătură de aproximativ 384, şi Secţia Civilă, cu o încărcătură de aproximativ 382 de dosare pe judecător. Concluzia este că Secția Civilă și Secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale înregistrează depășiri importante în ceea ce privește încărcătura față de volumul optim.

CITEȘTE ȘI ... Ce putem și ce nu putem face după ce ne-am vaccinat împotriva Covid-19


 Curtea de Apel Piteşti a refuzat delegarea unui judecător


După cum s-a precizat în raportul pe 2020, cifrele arată faptul că Tribunalul Argeş are nevoie de resurse umane, atât la capitolul judecători, cât şi la grefieri. La finalul anului 2020, din cele 39 posturi de judecător prevăzute în schemă erau efectiv ocupate 34 (unul fiind detaşat la CSM), vacante fiind 5 posturi.


„Conducerea instanţei a întreprins măsuri pentru ocuparea posturilor vacante de judecător, prin delegarea sau detaşarea pe funcţie a magistraţilor care au solicitat acest lucru.”, se arată în raport, însă solicitarea s-a lovit de refuzul preşedintelui Curţii de Apel Piteşti, care a refuzat delegarea unui judecător de la Judecătoria Piteşti la Tribunal, aşa că niciunul dintre posturile vacante nu a fost ocupat prin detaşare sau delegare.

„Evidenţiem şi cu acest prilej că numărul de magistraţi alocat Tribunalului Argeş corespunde în structură, însă nu corespunde nevoilor activităţii judiciare a instanţei faţă de volumul ridicat de activitate.
Urmarea intrării în vigoare a noilor coduri de procedură, activitatea grefierilor şi a judecătorilor este practic dublată de necesitatea realizării fazelor premergătoare fixării primului termen de judecată fără ca această activitate să fie evidenţiată statistic. De aceea, apreciem că se impune suplimentarea schemei de personal auxiliar pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii judiciare, respectiv pentru organizarea compartimentelor Arhivă şi Registratură pe secţii specializate, în mod distinct.”, se mai arată în bilanţ.


 

Sursa:saptamanalul ancheta