D.G.A.S.P.C. Arges a susținut o conferință de lansare a trei proiecte importante


Dintr-un comunicat de presă aflăm faptul că astăzi, 25 noiembrie, în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Argeș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în calitate de beneficiar, a susținut Conferinţa de lansare a trei proiecte extrem de importante pentru comunitățile în care ele vor fi implementate, dar și pentru instituția noastră: 
 
- Proiectul “Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș”, cod SMIS 130513;
- Proiectul “Complex de Servicii Sociale, Orașul Costești, Județul Argeș”, cod SMIS 130512;
- Proiectul “Complex de Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung, Județul Argeș”, cod SMIS 130511.

În cadrul conferinței au fost prezentate relevanța proiectului, obiectivele, activitățile, rezultatele previzionate, precum și beneficiile pentru grupul țintă. 

De asemenea, pe lângă datele tehnice prezentate pentru fiecare proiect în parte, de  către Adela Gogoașe, directorul general adjunct al D.G.A.SP.C. Argeș, invitații au putut afla de la reprezentanții celor trei centre despre specificul activității cu copiii instituționalizați, dar și despre beneficiile închiderii centrelor rezidențiale clasice și dezvoltarea noilor servicii sociale, respectiv, Case de Tip Familial și Centre de Zi.  

Cele trei proiecte sunt cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, Prioritatea de investiții 8.1- Investiții în infrastructurile sanitare și  sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Obiectiv specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii.

Prin aceste proiecte se urmărește dezvoltarea de Case de Tip Familial pentru copii, beneficiari de măsură de protecție în centrele de plasament din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr,  Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung și Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Costești, după închiderea acestora. De asemenea, se urmărește și dezvoltarea unor Centre de Zi, în Comuna Rucăr, Orașul Costești și Municipiul Câmpulung.