Descoperă în Argeș singura curte fortificată din secolul al XVII-lea

Curte feudală, caracteristică noii boierimi din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, din care se mai păstrează ruinele zidului de incintă, ale povernei și ale pivniței conacului lui Mareș Băjescu, toate din 1666, precum și Biserica de curte, ridicată și ea în 1666, de meșterul Dragomir, și pictată în 1669 de Tudoran Zugravul, precursor al școlii lui Pârvu Mutu. Portretul zidarului Dragomir este primul portret de meșter care apare în pictura murală din Țara Românească. 

La aproximativ 25 km de Pitești se află unul dintre cele mai frumoase ansambluri monumentale din Muntenia, curțile fortificate „Mareș Băjescu“ și Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din satul Băjești, comuna Bălilești, județul Argeș. 

Ansamblul fortificat „Mareș Băjescu” este singura curte fortificată din secolul al XVII-lea. În prezent, se fac lucrări de restaurare a zidului de incintă – proiect aprobat și finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor. Frasinul din curtea Bisericii are o vechime de peste trei secole, dar nu este declarat monument. Biserica a fost construită în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popești și, în prezent, aparține Episcopiei Argeșului și Muscelului. Pictura Bisericii a fost restaurată de pictori autorizați, precum Viorel Grimalschi, iar lucrările s-au desfășurat în perioada 1990-2005. Pictura originală, pe stil bizantin, datează din 1666, de când datează și construcția lăcașului de cult. Pictura are un stil particular, datorită temelor care sunt abordate: pictura lui Dragomir Zidaru, Tudoran Zugravul, portretele lui Mareș Băjescu și familia acestuia, zodiacul, hora tradițională românească, pictura lui Mihai Viteazul. 

Mareș Băjescu a fost fiul unor târgoveți din Câmpulung Muscel, care, aflat în apropierea puternicei familii a Cantacuzinilor, din casa cărora și-a luat soția, a ocupat treptat înalte dregătorii, până la cea de mare ban (1669-1672), în timpul domniei lui Antonie Vodă din Popești. Mareș Băjescu a fost singurul ban al Craiovei de origine munteană, iar ultimul urmaș din familia Băjescu a fost Iordache Băjescu, ispravnic de județ, care a fost spânzurat de Ștefan Racoviță în anul 1764 la o poartă a Bucureștilor. 

Traseu: Distanța dintre Pitești și Băjești este de aproximativ 25 de kilometri și poate fi parcursă în 30 de minute. (DN73/E574 și DJ732A).