Decizii importante în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din Valea Iașului

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din Valea Iașului, care a avut loc pe 27 martie, s-a discutat despre aprobarea caietului de sarcini cu privire la o licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu destinat farmaciei din cadrului dispensarului din comună. Cele două cabinete medicale individuale funcționeză în acel spațiu în condiții legale, urmând ca în curând să fie deschisă și farmacia promisă.

Un alt proiect de hotărâre a fost dezbătut, referitor la împuternicirea primarului Nicolae Barbu pentru a achiziționa agregate minerale pentru lucrări de reabilitare și pietruirea drumurilor comunale.

De asemenea, s-a hotărât delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către o firmă care se va înscrie la licitație. Este vorba despre o procedură care durează 6 luni. 

Toate familiile din Valea Iașului au apă din 2013, iar de canalizare beneficiază aproximativ 65% din gospodării, încercând să se găsească soluții și pentru ceilalți locuitori ai comunei.