Decizie! Noi restricții anunțate pentru județul Argeș!

„ La Comitetul Județean pentru Situații de Urgență de astăzi am decis o serie de măsuri pentru localitățile Bradu, Corbi, Dâmbovicioara, Dârmănești și Suseni în contextul creșterii cazurilor de infectare cu virusul Sars-CoV-2 (în ultimele 14 zile incidența a depășit 3/1.000 locuitori).

S-a hotărât permiterea activității restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare în intervalul orar 06.00 - 22.00 doar pentru persoanele cazate în aceste unități. Totodată, este interzisă atât activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cât și activitatea cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în localitățile menționate anterior.

În plus, conform scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor școlare în județul Argeș, s-a hotărât trecerea în scenariul II pentru "Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu-Mioveni"; trecerea în scenariul III pentru "Școala Gimnazială Naum Râmniceanu - Corbi" și pentru "Școala Gimnazială - Stănești" și trecerea în scenariul I pentru "Liceul Teoretic Ion Barbu - Pitești".

Măsurile prezentate, alături de cele regăsite în Hotărârea Nr.17 din data de 19.03.2021 sunt esențiale pentru prevenirea răspândirii virusului Sars-CoV-2,” a precizat Prefectul județului Argeș, Emilia Mateescu pe pagina de socializare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă extraordinară în data de 19.03.2021, a luat următoarea HOTĂRÂRE:

Art.1. 

(1) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor în localitățile Bradu, Corbi, Dâmbovicioara, Dârmănești, Suseni din județul Argeș, în care incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(2) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, în intervalul orar 06.00 – 22.00, doar pentru persoanele cazate în aceste unități, în localitățile Bradu, Corbi, Dâmbovicioara, Dârmănești, Suseni din județul Argeș, în care incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(3) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3.
 
(4) Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc în localitățile Bradu, Corbi, Dâmbovicioara, Dârmănești, Suseni din județul Argeș, în care incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(5) Sunt interzise activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte  în localitățile Bradu, Corbi, Dâmbovicioara, Dârmănești, Suseni din județul Argeș, în care incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
 
(6) Măsurile prevăzute la alin.(1) - (5) intră în vigoare începând cu data de 20.03.2021, ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.

Art.2. 

(1) Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la Art.1 alin.(3), cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În contextul prevederilor H.G. nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe teritoriul județului Argeș se menține suspendarea activității târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art.7 alin.(1) din H.G.nr.348/2004.

(3) Se permite organizarea și desfășurarea activității piețelor agroalimentare și a piețelor volante, cu respectarea măsurilor de combatere și prevenire a efectelor pandemiei de COVID-19 prevăzute în Ordinul comun nr.335/4225/2078/ 1730/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante în perioada stării de alertă ; în calitate de organizatori ai piețelor, autoritățile administrației publice locale sunt direct răspunzătoare de implementarea și respectarea de către populație și utilizatorii structurilor de vânzare a măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legislației în vigoare (obligatoriu păstrarea distanțării fizice, purtarea măștii de protecție, respectarea condițiilor de igienă etc.) sub sancțiunea închiderii acestor piețe. 

Art.3. 

(1) Se modifică și se completează Anexa nr. 1 din Hotărârea C.J.S.U. nr. 5 din 05.02.2021 potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ  din județul Argeș sunt conforme precizărilor Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Art.4. 

(1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare. 
(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.