Dănuț Bica, raport de activitate pentru legislatura 2016 – 2020!

”La finalul celor patru ani de la alegerea mea ca deputat în cadrul Circumscripției electorale nr. 3 Argeș, mă simt dator să prezint un raport punctual cu privire la activitatea pe care am depus-o pe parcursul mandatului, deoarece consider că transparența reprezintă un principiu care trebuie să fie asumat de către toți cei ce dețin funcții de demnitate publică.
 Am fost ales pe lista Partidului Național Liberal și am făcut parte din Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaților.
 Am activat în trei comisii permanente: Comisia pentru industrii și servicii (în care am deținut funcția de vicepreședinte), Comisia pentru afaceri europene și Comisia de validare.
 Am făcut parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei, din Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda (în care am deținut funcția de secretar) și din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Kârghâză (în care am deținut funcția de vicepreședinte).”, își începe Dănuț Bica mesajul postat pe pagina de socializare.

 

Activitatea parlamentară pentru această perioadă, exprimată în cifre, este următoarea:

- 52 luări de cuvânt (în 42 ședințe);
- 63 declarații politice;
- 63 comunicate de presă;
- 127 propuneri legislative, din care 34 au fost promulgate legi;
- 250 întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului și șefilor unor agenții și autorități naționale;
- 25 moțiuni, dintre care 6 moțiuni de cenzură (1 adoptată) și 19 moțiuni simple.

 

”Am votat pentru adoptarea moțiunii de cenzură din data de 10 octombrie 2019, care a condus la demiterea Guvernului Dăncilă și pentru învestirea Guvernelor Orban în 4 noiembrie 2019 și 14 martie 2020.

Declarațiile politice și comunicatele de presă au avut în mod special rolul de a critica derapajele guvernării PSD-ALDE, semnalând eșecurile înregistrate de aceasta în ceea ce privește realizarea investițiilor publice (cu intervenții repetate pe tema Autostrăzii Pitești-Sibiu), dar și în domeniile economiei, administrației, educației, sănătății, culturii, justiției și politicii externe.

Propunerile legislative pe care le-am inițiat împreună cu alți parlamentari au acoperit o gamă tematică extrem de largă, urmărind, printre altele, eliminarea birocrației excesive, modernizarea României prin investiții în infrastructura de transport, educație și cercetare, stimularea producției agricole, eficientizarea sistemului de sănătate, încurajarea muncii angajaților și respectarea dreptului pensionarilor la o pensie decentă, descentralizarea administrativă prin alocări financiare corecte la nivel local, introducerea votului electronic pentru cetățenii cu domiciliul în afara țării, extinderea votului prin corespondență, acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunistă, precum și celor deportate în străinătate sau constituite în prizonieri, diminuarea accizei la carburanți, eliminarea supra-impozitării contractelor de muncă cu timp parțial, înființarea Muzeului Național ,,Brătianu”, revizuirea Constituției prin punerea în aplicare a rezultatului Referendumului din 26 mai 2019 etc.”

 

Treizeci și patru dintre aceste propuneri au fost promulgate ca legi:


- Legea nr. 154/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Legea nr. 202/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a
gazelor naturale nr. 123/2012;
- Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii;
- Legea nr. 66/2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca ,,Ziua Națională a Meseriilor”;
- Legea nr. 85/2019 pentru abrogarea alin. (5) și (6) ale art. 6 indice 6 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;
- Legea nr. 159/2019 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
- Legea nr. 172/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 185/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
- Legea nr. 213/2019 pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor;
- Legea nr. 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;
- Legea nr. 251/2019 pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;
- Legea nr. 263/2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 11/2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- Legea nr. 15/2020 pentru înființarea Muzeului Național ,,Brătianu”;
- Legea nr. 38/2020 pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995;
- Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale notarilor publici din România;
- Legea nr. 41/2020 pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ,,Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia;
- Legea nr. 68/2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;
- Legea nr. 122/2020 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;
- Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
Legea nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 - Legea nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe;  
 - Legea nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor;
- Legea nr. 161/2020 pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
- Legea nr. 186/2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
- Legea nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011;
- Legea nr. 233/2020 pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
- Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești şi de acvacultură;
- Legea nr. 250/2020 pentru adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice;
- Legea nr. 264/2020 pentru aprobarea obiectivului de investiții ,,Autostrada Nordului”;
- Legea nr. 274/2020 pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
- Legea nr. 275/2020 pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003.


”Am depus, împreună cu alți deputați liberali, amendamente la diverse proiecte de legi supuse dezbaterii. Dintre acestea doresc să le menționez pe cele care au fost adoptate în cazul Legii energiei electrice și a gazelor, Legii offshore și Legii bugetului de stat pentru anul 2019 (prin care s-a reușit mărirea alocației de stat pentru copii).
 Cu ocazia dezbaterii Legilor bugetului de stat pe anii 2017, 2018 și 2019, inițiate de Guvernele PSD-ALDE, împreună cu ceilalți deputați şi senatori ai Partidului Național Liberal, susținând prioritățile reale de dezvoltare ale României, am propus adoptarea unor amendamente esențiale, de interes național, în domenii cheie ale vieții economice şi sociale.
În acest sens, noi am solicitat, printre altele, asigurarea unor fonduri substanțiale pentru construcția de autostrăzi, alocarea a 100% din impozitul pe venit din salarii şi pensii către comunitățile locale, suportarea a 90% din cheltuielile cu asistența socială de la bugetul de stat, indexarea punctului de pensie cu 9% începând cu 1 ianuarie 2019, creșterea la 6% a contribuției la Pilonul 2 de pensii, generalizarea programelor ,,After School” şi ,,Masă diversificată în şcoli”, modernizarea şi retehnologizarea școlilor profesionale, acordarea de burse pentru elevii școlilor profesionale, bani mai mulți pentru medicina de familie şi asigurarea banilor necesari pentru construirea spitalelor regionale, dublarea alocațiilor pentru copii şi indexarea lor anuală cu rata inflației, dublarea indemnizațiilor pentru veteranii şi văduvele veteranilor de război, pentru deținuții politici şi urmașii lor şi pentru urmașii morților de la Revoluția din 1989, abrogarea articolului din OUG 114/2018 ce obligă autoritățile locale să majoreze taxele şi impozitele locale la plafonul maxim, alocarea fondurilor necesare pentru restituirea, în acest an, a banilor plătiți de cetățeni pentru taxa de timbru şi a taxei de primă înmatriculare, reducerea subvențiilor pentru partidele politice, finanțarea corespunzătoare a  investițiilor strategice din energie.
 Alături de colegii parlamentari PNL din județele învecinate, am formulat amendamente pentru asigurarea finanțării necesare urgentării construirii Autostrăzii Pitești-Sibiu.
 Personal, ca deputat PNL de Argeş, am susținut, tot cu ocazia dezbaterii Legilor bugetului de stat promovate de Guvernele PSD-ALDE, amendamente pentru asigurarea finanțării reabilitării, consolidării, extinderii şi modernizării Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş, pentru achiziţionarea de către Ministerul Culturii a Vilei Florica din Oraşul Ştefăneşti (Conacul Brătienilor), dar şi trei amendamente cu privire la alocarea fondurilor necesare realizării unor lucrări pe care le consider absolut necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport şi relansarea industriei turismului în zona de nord a județului: amenajarea DN 7C-Transfăgărăşan pentru asigurarea circulației rutiere pe tot timpul anului, reabilitarea şi modernizarea DN 73C Câmpulung-Curtea de Argeș-Râmnicu Vâlcea şi reabilitarea şi restaurarea Gării Regale din Curtea de Argeș. 
De asemenea, la solicitarea comunităţilor locale din unele localități argeșene, am cerut să se asigure fonduri pentru realizarea sau extinderea reţelelor de canalizare şi a stațiilor de epurare, pentru modernizarea unor drumuri comunale şi pentru construirea unei săli de sport în unitățile administrativ - teritoriale respective.
 Cele mai multe dintre amendamentele PNL şi toate propunerile mele formulate cu ocazia dezbaterii Legilor bugetului de stat pe anii 2017, 2018 și 2019 au fost respinse prin votul parlamentarilor majoritari de la PSD şi ALDE.
 Un amendament important pe care am reușit să îl impunem în bugetul pentru anul 2019 a fost cel referitor la creșterea alocaţiei de stat pentru copii, de la 200 la 300 lei/lună pentru copii în vârstă de până la doi ani şi de la 84 la 150 lei/lună pentru copii cu vârste între 2 şi 18 ani.
 Pentru cea mai mare parte a amendamentelor propuse de parlamentarii PNL cu ocazia dezbaterii Legii bugetului de stat pe anul 2019 Guvernul Orban a identificat deja soluții. De asemenea, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului PNL pe Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020, am reluat cele trei amendamente aferente îmbunătățirii infrastructurii de transport formulate anterior, reușind ca pentru fiecare dintre aceste obiective să fie prevăzute alocări financiare în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.
 Întrebările și interpelările adresate membrilor Guvernului și șefilor unor agenții și autorități naționale au avut o tematică legată preponderent de problemele județului Argeș (infrastructură, turism, sănătate, învățământ public, cultură, pensii, protecția mediului și altele) dar au atins și teme de interes național din domeniile economiei, fiscalității, sănătății, educației, mediului etc.
 Conținutul detaliat al materialelor care fac obiectul activității mele parlamentare poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputaților.
 În cadrul delegațiilor comune ale Comisiilor pentru afaceri europene din Camera Deputaților și Senatul României, în perioadele 17-19 iunie 2018 și 23-25 iunie 2019 am participat la edițiile a 59-a și a 61-a ale Reuniunilor plenare ale COSAC (Conferința Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene) care au avut loc la Sofia, respectiv la București. În același context, am luat parte la conferințele desfășurate la Palatul Parlamentului sub egida SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării), la alte acțiuni organizate ca urmare a exercitării dimensiunii parlamentare din cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și la întâlniri cu delegații parlamentare din alte state, care au efectuat vizite oficiale în țara noastră.
 Am fost prezent, de asemenea, la evenimentele la care am primit invitații din partea Președintelui României, ambasadelor, diferitelor instituții publice, asociațiilor profesionale și patronale etc.
 Prezența mea în teritoriu s-a concretizat prin activitățile desfășurate în cadrul birourilor parlamentare deschise în municipiile Pitești, Câmpulung și Curtea de Argeș, audiențele acordate, participarea la diferite evenimente organizate în localitățile județului, întâlnirile cu reprezentanții unor organizații profesionale, vizitele la primării din județ, conferințele de presă susținute la sediile celor trei birouri parlamentare, participarea la emisiunile posturilor de televiziune locale etc.”