Dănuț Bica: Creăm peste 560.000 noi locuri de muncă!

Dănuț Bica rezumă câteva aspecte ale programului de guvernare al PNL, document la care au contribuit peste 470 de specialiști.


- Creăm peste 560.000 noi locuri de muncă mai bine plătite în economie, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2021-2024.
- O investiție majoră în guvernarea liberală este cea în capitalul uman. Evoluțiile pozitive pe piața forței de muncă vor fi susținute de creșterea economică bazată pe fundamente solide.
- Politicile de ocupare a forței de muncă prevăzute în programul de guvernare al PNL sunt finanțabile, pentru acestea fiind alocate 1,6 miliarde de euro.
- Aceasta înseamnă o creştere a ratei de activitate, în special în rândul tinerilor, femeilor, dar și al persoanelor vârstnice.
-  Numărul mediu al salariaţilor se așteaptă să crească cu circa 560.000 de persoane, cumulat în perioada 2021-2024, până la 5.652.000 persoane în anul 2024.
-  Ocuparea tinerilor va constitui un obiectiv major pe piața muncii, în acord cu potențialul economic al acestora.
-  Politicile active în domeniul ocupării vor juca un rol important, în special în ceea ce privește furnizarea de servicii personalizate grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele cu un nivel scăzut de calificare, lucrătorii in vârstă și persoanele cu dizabilități.
-  Totodată, serviciile publice de ocupare a forței de muncă vor fi adaptate în mod eficient la nevoile individuale, fiind necesară o concordanță între cererea și oferta de competențe.