Dan Manu a semnat contractul pentru  reabilitarea Spitalului Brădet

Vineri, 25 mai 2018, la Consiliul Județean Argeș a avut loc semnarea de către președintele CJ Argeș, Dan Manu, și directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a contractului de finanțare pentru proiectul "Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet".

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.333.577,98 lei, din care 3.160.266,78  lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată; 173.311,20  lei este contribuția beneficiarului. Perioada de implementare este de 15 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Lucrările propuse vizează suprafața de 7.915,6 mp, iar acestea sunt:

- Izolarea termică la exterior a părții opace a fațadelor

- Termoizolarea la exterior a pereților supraterani ai subsolului

- Termo-hidroizolarea terasei

- Reabilitarea termică a sistemului de încălzire și furnizare a apei calde de consum, iluminat și ventilare

- Repararea acoperișului

- Repararea trotuarelor de protecție

- Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii

- Realizarea unei scări pe structură metalică pentru evacuarea în caz de incendiu.