A fost publicat proiectul privind creșterea salariului! Cu cât va fi mărit ...

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul minim brut se majorează la 2.230 de lei lunar, de la 2.080 de lei cât e în prezent. 

Astfel,  salariul minim net pe economie va creşte cu 83 de lei, de la 1.263 de lei cât e în prezent, la 1.346 de lei din 1 ianuarie 2020.

"La stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020 la valoarea de 2.230 lei s-a avut în vedere o formulă de calcul care ia în considereare rata inflației și creșterea reală a productivității muncii pe persoană, precum și factori de corecție în funcție de dinamica creșterii economice", explică Guvernul în Nota de Fundamentare a proiectului de HG.

În ceea ce privește personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, care au vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare absolvite, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se menține la suma de 2.350 lei lunar.