Tribunalul Argeș: serviciile de Arhivă şi Registratură - închise publicului!
Decizia_nr._4-10.03.2020_-_PLAN_MĂSURI_PREVENIREA_RASPÂNDIRII_INFECŢIILOR_RESPIRATORII_CAUZATE_DE_VI(737.82) Download  

UPDATE, ora 16:00

Tribunalul Argeș a transmis ultimele măsuri aplicate la nivelul judecătoriei.

1. Începând cu data de 12 martie 2020, încetează programul de lucru cu publicul în cadrul serviciilor Arhivă şi Registratură. Se recomandă justiţiabililor şi avocaţilor, ca depunerea înscrisurilor pentru dosarele aflat pe rolul instanţei, să se facă prin mijloace de comunicare electronică permise de lege, e-mail (tr-arges@just.ro).
De asemenea, consultarea dosarelor se va face accesând aplicaţia dosarul electronic http://www.curteadeapelpitesti.ro/Dosare_ecris.aspx, pusă la dispoziţia justiţiabililor de către Curtea de Apel Piteşti, în baza parolei ce le-a fost comunicată odată cu emiterea citaţiei (pentru dosarele înregistrate începând cu data de iunie 2018).

2. Accesul justiţiabililor, avocaţilor şi a altor persoane în incinta Tribunalului Argeş va fi limitat, urmând să aibă acces doar cei care trebuie să participe la şedinţa de judecată, în ziua respectivă, în cauzele urgente, afișate zilnic de către fiecare complet de judecată.


3. Pe perioada 12 martie – 31 martie 2020, se vor judeca doar cauzele urgente.

Secţia penala: cauze cu părţi în stare de detenție având ca obiect: contestaţia la executare (fond şi contestaţie), liberare condiţionată (fond şi contestaţie), alte modificări de pedepse (fond şi contestaţie), amânare/întrerupere executare pedeapsă (fond şi contestaţie); cauze cu inculpaţi minori; cauze în care inculpaţii se găsesc sub imperiul unor măsuri preventive sau măsuri de siguranţă; cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile preventive, cauzele în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în următoarele şase luni.
Secţia civilă: ordin de protecţie, suspendare executare, sechestru asigurător, ordonanţa preşedinţială, cauzele care se judecă de completele specializate de minori fond, măsuri de protecţie, plasamente şi adopţii, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).
Secţia pentru conflicte de munca si asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie, cerere de ajutor public judiciar (în cauze urgente).

4. oate completurile de judecată vor proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna martie (începând cu termenele din 12.03.2020) pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea părţilor şi a participanţilor la proces.

5. Cauzele penale cu persoane deţinute, vor fi soluţionate cu audierea persoanelor încarcerate prin sistem de videoconferinţă. Se va proceda astfel, cu concursul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, urmând ca celor care prezintă stări febrile să li se interzică accesul în sălile de judecată.

6. Depunerea actelor de procedură şi a oricăror altor înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, se va face pe bază de borderou, personal de către cei implicaţi în actul de justiţiei (justiţiabili, avocaţi, mandatari, etc.), în cutiile special amenajate şi amplasate la intrarea în incinta instanţei, pentru fiecare secţie – civilă penală, litigii de muncă şi asigurări sociale, sau  prin mijloace de comunicare electronică permise de lege, e-mail (tr-arges@just.ro), fax 0248/21.24.10 ori prin poştă.
Depunerea actelor efectiv la instanţă, în cutiile special amenajate şi amplasate la intrarea în incinta instanţei, se va realiza în zilele de luni şi joi, în intervalul orar 1000 – 1200, pentru cazurile în care nu este posibilă transmiterea în celelalte modalităţi mai sus menţionate.

7. Prin intermediul prim grefierului, prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa tuturor celor vizaţi, urmând a fi afișată la loc vizibil şi popularizată prin mijloacele de informare în masă.

 

În contextul răspândirii rapide a infecțiilor cu noul coronavirus în Europa, inclusiv în România, instanțele de judecată trebuie să respecte măsuri drastice pentru asigurarea sănătății și securității în muncă.

CITEȘTE ȘI ... UPIT își închide ușile din cauza COVID-19! Cursurile se vor ține online

Astfel, accesul în Tribunalul Arges pentru tot personalul instanței se face prin intrarea de la demisol (acces arhivă), iar pentru justițiabili pe scara de acces principală la demisolul clădirii, cu reașezarea posturilor de jandarmi potrivit noilor dispoziții. De asemenea, garajul instanței este blocat. Măsura se impune și din motive de securitate, fațada instituției fiind în restaurare.
Pentru a avea posibilitatea identificării în cazul depistării unui caz de coronavirus, accesul în Tribunalul Argeș se face prin verificări ale jandarmilor și notarea în Registrul de intrări.

CITEȘTE ȘI ... Instituţiile din Argeş, măsuri de preventie in contextul COVID-19


O altă măsură importantă vizează audierea parților dintr-un dosar care se va face prin sistem de videoconferință. La fel se va proceda și cu concursul Inspectoratului Județean de Jandarmi, urmând ca celor care prezinta stări febrile să li se interzică accesul în sălile de judecată.

Pentru a se evita supraîncărcarea sălilor de judecată, dosarele vor fi soluționate prin acces etapizat a completului de judecată (1-5 dosare). Personalul a fost rugat să-și exercite atribuțiile de la domiciliu, în măsura în care este posibil, prezența în instanță făcându-se doar pentru urgențe.

CITEȘTE ȘI ... Ministerul Educației: Simulările pentru Bac și Evaluarea Națională vor fi amânate


Evenimentele de tip  ”Porți deschise” sau ”Școala Altfel” sunt interzise.