Controale ITM 2020: Ce-i așteaptă pe angajatori în acest an

Programul controalelor ce vor fi desfășurate în 2020 de către inspectoratele teritoriale de muncă (ITM) din subordinea Inspecției Muncii (IM) a fost aprobat în ultimele zile ale anului trecut. Acesta include campaniile majore de control pe care le vor pune în practică inspectorii din ITM-uri, dar și calendarul lor.

Redacția avocatnet.ro a analizat documentul pus la dispoziție de IM pentru a vă prezenta cele mai importante puncte din calendarul controalelor ITM-urilor la angajatori în acest an. Acestea vizează două domenii majore: relațiile de muncă dintre angajator și salariați și securitatea și sănătatea în muncă (SSM).

 

 

 

 

 

 


Ianuarie - martie


» O campanie europeană de informare despre beneficiile muncii declarate va fi derulată în primele șase luni ale anului 2020 la nivelul întregii Uniuni Europene. Deși aceasta va avea, în mare, un scop informativ, va exista și o săptămână dedicată controalelor la angajatori (inclusiv cu inspectori din alte state), care este programată la nivel național pentru 16-20 martie.


» Campanie națională pentru combaterea muncii nedeclarate. Mai precis, această campanie va viza atât identificarea angajatorilor care folosesc munca la negru, cât și combaterea acesteia, controalele urmând să se axeze pe domeniile în care sunt șanse mari să fie folosită această practică. În mare, vorbim de construcții, fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, depozitarea și comercializarea produselor cerealiere și a produselor de panificație, industria lemnului, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, paza, unitățile active în stațiunile montane și de pe litoral, unitățile active noaptea (restaurante, baruri, cluburi, discoteci, cazinouri,  magazine non-stop, benzinării), service-uri auto. Campania va fi derulată de ITM-uri pe toată durata anului 2020.


» Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor ce activează în șantierele temporare sau mobile. Această campanie a ITM-urilor este axată mai ales pe partea de SSM și va viza în special domeniul construcțiilor. Verificările vor ținti șantierele active în funcție de numărul subantreprenorilor, numărul de accidente produse și riscul ridicat de accidentare.

» Campanie privind salariații trimiși la muncă în străinătate. Aceasta este planificată numai pentru primul trimestru al anului curent, ținta ei fiind firmele care activează ca agenți de plasare în străinătate a forței de muncă. Însă vor fi avute în vedere și companiile de consultanță pentru medierea muncii sau managementul resurselor umane și agențiile de modeling.

» Acțiune de monitorizare a contractelor colective de muncă și a actelor adiționale la acestea, care sunt încheiate la nivel de unitate.

» Campanie și acțiune pe domeniul transportului rutier. De asemenea, inspectorii muncii vor mai controla angajatorii care activează în domeniul transportului rutier. Concret, aspectele avute în vedere vor fi cele ce țin de relațiile de muncă (mai ales timpul de muncă și de odihnă al șoferilor) și detașările transnaționale. Unele controale vor fi derulate în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. În plus, va exista și o acțiune privind controlul respectării regulilor de SSM la acești angajatori.

» Acțiune de identificare și verificare a măsurilor pentru prevenirea riscurilor ce provoacă salariaților afecțiuni musculo-scheletice. Inspectorii de stat vor încerca să identifice aceste riscuri prin chestionare completate de angajatori, urmând ca anumite firme să fie selectate și pentru verificări efective.

» Acțiune de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM-uri. Concret, reprezentanții ITM-urilor vor face verificări la angajatorii care folosesc salariați trecuți de 60 de ani, pentru a vedea cât de bine sunt protejați de riscurile profesionale.

» Acțiune de control pe SSM la biserici și la prestatorii din domeniul construcțiilor care desfășoară lucrări pentru ele.

 

 

 

 

 


Aprilie - iunie


» Campanie națională pentru combaterea muncii nedeclarate. Mai precis, această campanie va viza atât identificarea angajatorilor care folosesc munca la negru, cât și combaterea acesteia, controalele urmând să se axeze pe domeniile în care sunt șanse mari să fie folosită această practică.

» Acțiune de monitorizare a contractelor colective de muncă și a actelor adiționale la acestea, care sunt încheiate la nivel de unitate.

» Campanie și acțiune pe domeniul transportului rutier. Inspectorii muncii vor controla angajatorii care activează în domeniul transportului rutier. Concret, aspectele avute în vedere vor fi cele ce țin de relațiile de muncă (mai ales timpul de muncă și de odihnă al șoferilor) și detașările transnaționale. Unele controale vor fi derulate în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. În plus, va exista și o acțiune privind controlul respectării regulilor de SSM la acești angajatori.

» Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor ce activează în șantierele temporare sau mobile. Această campanie a ITM-urilor este axată mai ales pe partea de SSM și va viza în special domeniul construcțiilor. Verificările vor ținti șantierele active în funcție de numărul subantreprenorilor, numărul de accidente produse și riscul ridicat de accidentare.

» Acțiune de identificare și verificare a măsurilor pentru prevenirea riscurilor ce provoacă salariaților afecțiuni musculo-scheletice. Inspectorii de stat vor încerca să identifice aceste riscuri prin chestionare completate de angajatori, urmând ca anumite firme să fie selectate și pentru verificări efective.

» Acțiune de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM-uri. Concret, reprezentanții ITM-urilor vor face verificări la angajatorii care folosesc salariați trecuți de 60 de ani, pentru a vedea cât de bine sunt protejați de riscurile profesionale.

» Acțiune de control privind modul de respectare a cerințelor minime de SSM pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici periculoși.

» Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea SSM a lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc din cauza atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și benzinării.

» Acțiune de control pe SSM la biserici și la prestatorii din domeniul construcțiilor care desfășoară lucrări pentru ele.

 

 

 

 


Iulie - septembrie


» Campanie națională pentru combaterea muncii nedeclarate. Mai precis, această campanie va viza atât identificarea angajatorilor care folosesc munca la negru, cât și combaterea acesteia, controalele urmând să se axeze pe domeniile în care sunt șanse mari să fie folosită această practică.

» Acțiune de combatere a muncii nedeclarate în domeniul medical. Vizate vor fi, mai precis, cabinetele medicale individuale, policlinicile și spitalele.

» Acțiune de monitorizare a contractelor colective de muncă și a actelor adiționale la acestea, care sunt încheiate la nivel de unitate.

» Campanie privind zilierii. Al treilea trimestru al anului va aduce în atenția inspectorilor muncii inclusiv activitatea sezonieră pentru care sunt necesari lucrătorii necalificați. Practic, reprezentanții autorităților vor identifica încălcările legislației zilierilor, mai ales în contextul în care anul 2019 a adus numeroase noutăți legale în acest domeniu.

» Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor ce activează în șantierele temporare sau mobile. Această campanie a ITM-urilor este axată mai ales pe partea de SSM și va viza în special domeniul construcțiilor. Verificările vor ținti șantierele active în funcție de numărul subantreprenorilor, numărul de accidente produse și riscul ridicat de accidentare.


» Campanie și acțiune pe domeniul transportului rutier. Inspectorii muncii vor controla angajatorii care activează în domeniul transportului rutier. Concret, aspectele avute în vedere vor fi cele ce țin de relațiile de muncă (mai ales timpul de muncă și de odihnă al șoferilor) și detașările transnaționale. Unele controale vor fi derulate în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. În plus, va exista și o acțiune privind controlul respectării regulilor de SSM la acești angajatori.

» Acțiune de identificare și verificare a măsurilor pentru prevenirea riscurilor ce provoacă salariaților afecțiuni musculo-scheletice. Inspectorii de stat vor încerca să identifice aceste riscuri prin chestionare completate de angajatori, urmând ca anumite firme să fie selectate și pentru verificări efective.

» Acțiune de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM-uri. Concret, reprezentanții ITM-urilor vor face verificări la angajatorii care folosesc salariați trecuți de 60 de ani, pentru a vedea cât de bine sunt protejați de riscurile profesionale.

» Acțiune de control privind modul de respectare a cerințelor minime de SSM pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici periculoși.

» Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea SSM a lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc din cauza atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și benzinării.

» Acțiune de control pe SSM la biserici și la prestatorii din domeniul construcțiilor care desfășoară lucrări pentru ele.

 

 

 

 

 


Octombrie - decembrie


» Campanie națională pentru combaterea muncii nedeclarate. Mai precis, această campanie va viza atât identificarea angajatorilor care folosesc munca la negru, cât și combaterea acesteia, controalele urmând să se axeze pe domeniile în care sunt șanse mari să fie folosită această practică.

» Acțiune de combatere a muncii nedeclarate în domeniul medical. Vizate vor fi, mai precis, cabinetele medicale individuale, policlinicile și spitalele.

» Campanie privind relațiile de muncă în învățământ. Ultimele trei luni din an vor fi dedicate și unui domeniu în care numărul de salariați este în creștere - activitatea creșelor, a grădinițelor și a serviciilor de tip „afterschool”. Vor fi verificate, în special, unitățile în care sunt folosiți salariați cu normă parțială.

» Acțiune de monitorizare a contractelor colective de muncă și a actelor adiționale la acestea, care sunt încheiate la nivel de unitate.

» Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor ce activează în șantierele temporare sau mobile. Această campanie a ITM-urilor este exată mai ales pe partea de SSM și va viza în special domeniul construcțiilor. Verificările vor ținti șantierele active în funcție de numărul subantreprenorilor, numărul de accidente produse și riscul ridicat de accidentare.

» Campanie și acțiune pe domeniul transportului rutier. Inspectorii muncii vor controla angajatorii care activează în domeniul transportului rutier. Concret, aspectele avute în vedere vor fi cele ce țin de relațiile de muncă (mai ales timpul de muncă și de odihnă al șoferilor) și detașările transnaționale. Unele controale vor fi derulate în colaborare cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. În plus, va exista și o acțiune privind controlul respectării regulilor de SSM la acești angajatori.

» Acțiune de control privind securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM-uri. Concret, reprezentanții ITM-urilor vor face verificări la angajatorii care folosesc salariați trecuți de 60 de ani, pentru a vedea cât de bine sunt protejați de riscurile profesionale.

» Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea SSM a lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc din cauza atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și benzinăriilor.

» Acțiune de control pe SSM la biserici și la prestatorii din domeniul construcțiilor care desfășoară lucrări pentru ele.

» Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice.

 

 

 

Sursa: avocatnet.ro