Mesajul Baroului Argeș referitor la protestele magistraților!

UPDATE 29 ianuarie:

Consiliului Baroului Arges  a transmis un mesaj cu privire la ultimele evenimente petrecute în rândul magistraților argeșeni și mai exact organizarea protestelor pentru pensiile speciale.

”Baroul Argeș a luat act cu îngrijorare de situația creată prin adoptarea deciziilor Adunarilor Generale ale instanțelor din Județul Argeș privind suspendarea activității de judecată. 
Apreciem ca fiind grave efectele atât asupra actului de justiție, cat si asupra întregii activități a avocaților. 
Facem apel la colegii magistrați sa intensifice dialogul cu instituțiile implicate în vederea rezolvării acestei situații si a diminuarii efectelor negative.
Solicităm conducerilor instanțelor comunicarea adecvată a programului de lucru pentru fiecare complet de judecată dat fiind faptul că au existat situații în care aplicarea deciziilor a fost inconsecventa între completurile de judecata ale aceleiași instanțe, iar calificarea ca urgențe a cauzelor este apreciată distinct si arbitrar de fiecare complet de judecată. 
Aceasta situație este de natură a afecta întreaga activitate a avocaților si de a ne prejudicia relațiile cu clientii afectând imaginea justiției.
Avocații sunt parteneri ai actului de justiție, veghează si lupta pentru respectarea si apărarea drepturilor si libertăților tuturor cetățenilor in conditii de legalitate și de respect între profesiile juridice!”

 

Reamintim că deputații au adoptat, ieri,  proiectul pentru  eliminarea pensiilor speciale. Au fost 247 de voturi „pentru” și 21 de abțineri.

UPDATE 21 ianuarie:


Magistrații argeșeni continuă protestele pentru pensiile speciale, după ce și în luna decembrie au avut loc astfel de manifestări. Astăzi a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor Curţii de Apel Piteşti  în cadrul căreia s-a discutat despre modalitatea de continuare a formei de protest al magistraţilor. Începând cu ziua de mâine, 22 ianuarie, se va continua forma de protest.

În perioada protestului, se vor soluţiona cauzele urgente de competenţa secţiei penale şi a secţiilor civile ale Curţii de Apel Piteşti, asigurându-se desfăşurarea a 1/3 din activitatea judiciară a instanţei.

Totodată, începând cu aceeaşi dată, şi personalul auxiliar şi conex va suspenda activitatea judiciară, respectiv participarea la şedinţele de judecată (în aceleaşi condiţii ca şi magistraţii instanţei, respectiv, cu participarea doar la şedinţele de judecată având ca obiect soluţionarea cauzelor urgente de competenţa secţiei penale şi a secţiilor civile ale Curţii de Apel Piteşti), restul lucrărilor urmând a fi efectuate în continuare.

 

Magistrații argeșeni continuă protestele pentru pensiile speciale, după ce și în luna decembrie au avut loc astfel de manifestări.

Joi, 16 ianuarie, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Argeș în cadrul căreia s-a discutat despre modalitatea de continuare a formei de protest al magistraţilor.

S-a luat hotărârea ca începând cu data de 20 ianuarie 2020 și până la 31 ianuarie 2020 să se continue forma de protest adoptată anterior în şedinţa Adunării Generale a judecătorilor din data de 19 decembrie 2019, modificată în sensul că nu se vor mai înregistra şi repartiza în sistemul informatic, acţiunile de sesizare a instanţei, precum şi dosarele înaintate în căile de atac, cu excepţia acţiunilor şi cauzelor cu caracter urgent, conform obiectelor menţionate mai jos, pe fiecare secţie.

Toate secţiile Tribunalului Argeș vor judeca numai cauzele cu caracter urgent, după cum urmează:

Secţia penala: cauze cu părţi in stare de detenție, cauze cu minori, cauze in care inculpaţii sunt sub imperiul unei masuri preventive sau măsuri de siguranţă, cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale în următoarele 6 luni, sesizările în vederea confirmării redeschiderii urmăririi penale.

Secţia civila: ordin de protecţie, suspendare executare silită, sechestru asigurator, ordonanţa preşedinţială, cauzele care se judecă de completele specializate de minori fond, măsuri de protecţie, plasamente şi adopţii.

Secţia pentru conflicte de munca si asigurări sociale: ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie, cerere de ajutor public judiciar.