”Conflict de interese” pentru un consilier local din Țitești!

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese administrativ în cazul a șapte persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

- DEACONU VERGILIA, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Țițești

”La data de 25 iulie 2019, în exercitarea mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea deplasării ansamblului cultural al comunei la un eveniment desfășurat în străinătate, și a alocat din bugetul local o sumă de bani necesară deplasării.
 
Ulterior adoptării acestei Hotărâri, persoana evaluată a făcut parte din delegația care a însoțit ansamblul la festivalul internațional de folclor.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 228, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019.”


 

ALBU LIVIU ALEXANDRU, Viceprimar al Comunei Lipovu, Județul Dolj

Începând cu data de 23 iunie 2016 exercită simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică – titular întreprindere individuală.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3) teza I din același act normativ.

 

CIAUȘ TITUS, Viceprimar al Comunei Vernești, Județul Buzău

În calitate de viceprimar, a emis și semnat la data de 11 septembrie 2017 o dispoziție prin care a fost numit coordonator activități proiect în cadrul proiectului „Procomunitate-măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Candești” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, încălcând astfel dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 


LUCIAN CONSTANTIN, Viceprimar al Comunei Nicolae Bălcescu, Județul Constanța

În perioada 01 mai – 31 iulie 2019, simultan cu exercitarea mandatului de viceprimar, a desfășurat activități remunerate în cadrul unei societăți comerciale, în baza unui contract civil, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

 

 

BAIA ADRIAN CLAUDIU, Viceprimar al Comunei Cenei, Județul Timiș

În perioada mandatului 2016 - 2020, a exercitat simultan cu funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

 

ANDREIȚĂ FLORENTIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mateești, Județul Vâlcea

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia deține calitatea de unic asociat și funcția de administrator, a încheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse în valoare totală de 7.583,50 lei cu Primăria Mateești și cu o societate comercială al cărei unic asociat este comuna Mateești.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

 

ZISU ROMULUS, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Comana, Județul Constanța

La data de 30 ianuarie 2018, în exercitarea mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local Comana în urma căreia a fost încheiat contractul de comodat privind darea în folosință gratuită a spațiului cu destinație de dispensar medical uman al comunei Comana către CMI Zisu Romulus, contract încheiat între Consiliul Local, reprezentat prin primar, în calitate de comodant și Zisu Romulus, medic titular al Cabinetului medical individual cu personalitate juridică, în calitate de comodatar.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 șiart. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și dispozițiile art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019), coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).