Concurs pentru funcția de secretar al municipiului Pitești

La aproape un an de la ieșirea la pensie a lui Iosif Cerbureanu, secretarul Primăriei Municipiului Pitești, postul lăsat vacant de acesta este scos la concurs. Până acum, atribuţiile acestei funcţii au fost asigurate de către Cătălin Călugăru, un om din cadrul instituţiei, format de predecesorul său. După cum anunţă Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pe data de 12 iulie, se va organiza prima probă, cea scrisă, din cadrul concursului de promovare pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Pitești.

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în știinţe juridice sau administrative. La acestea se adaugă studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii. De asemenea, trebuie să aibă vechime de minim 3 ani în specialitatea studiilor și să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I.

Candidaţii care vor obţine note de trecere la proba scrisă vor susţine și interviul, la o dată comunicată ulterior. Dosarele se depun la ANFP până la data de 28 iunie.

 

Sursa: Săptămânalul Ancheta