Concucerea CJ, vizită de lucru în comunele Nucșoara, Pietroșani, Coșești și Dârmănești

Anul 2019 este anul implementării proiectelor. Asta după ce, din 2016 și până în prezent, Consiliul Județean Argeș a alocat fonduri pentru realizarea de investiții în cele trei domenii prioritare: sănătate, educație și infrastructură.

 



Joi, 20  iunie, conducerea Consiliului Județean Argeș, respectiv președintele Dan Manu, vicepreședintele Ion Mînzînă și administratorul public al județului Argeș, Maria Dinu, au continuat seria de deplasări în teritoriu pentru a verifica stadiul implementării proiectelor de dezvoltare locală. Astfel, au fost vizitate comunele Nucșoara, Pietroșani, Coșești și Dârmănești, unde au fost trecute în revistă investițiile realizate din fonduri proprii, cu sprijinul Consiliului Județean Argeș, dar și cu bani de la bugetul de stat, prin programele guvernamentale.


Astfel, în comuna Nucșara, Consiliul Județean Argeș a investit în:
·       Alimentare cu apă sat Slatina
·       Modernizare drum comunal Plaiului
·       Modernizare drum comunal Rozelor
·       "Modernizarea școlilor și grădinițelor din satele Slatina, Sboghițesti, Nucșoara"
·       Înlocuire acoperiș și amenajare Dispensar uman Nucșoara
·       Modernizare și extindere Cămin Cultural Nucșoara
·       Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII Toma Arnăuțoiu – Corp A și Corp B, Nucșoara
·       Modernizare drumuri comunale Valea Seacă și Slatina.

 


”Drumuri comunale asfaltate, extinderea alimentării cu apă în toată comuna, dispensar în reabilitare, extinderea și modernizarea Căminului Cultural Nucșoara, școli conforme, cu toalete în interior, sunt doarcâteva lucruri pentru care nu putem decât să îi mulțumim și să îl felicităm pe domnul primar Ion Cojocaru. Facem totul împreună, dezvoltăm satul argeșean, inclusiv satele comunei Nucșoara, astfel încât să devină de nivel european european. De asemenea, salutăm inițiativa de a promova comuna, de a atrage cât mai mulți turiști, prin amenajarea zonei Lacului Învârtita, un punct de atracție unic în județul Argeș, cel mai mare lac carstic format pe ghips din România.” – președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu.

 

 

 

 


Pietroșani – școli realbilitate și alimentări cu apă


Consecvent în a face o prioritate din a asigura cele mai bune condiții pentru educație, Consiliul Județean Argeș a investit în comuna Pietroșani în extinderea și modernizarea școlilor din satele Bădești, Pietroșani și Retevoiești, toate acestea fiind conforme, cu toaletele în interior. De asemenea,  investițiile din comună constau și în alimentări cu apă, respectiv extindere rețea alimentare cu apă în vederea branșării în satul Retevoiești, alimentare cu apă – distribuție, în satul Bădești, precum și înființarea rețelei publice de apă uzată în comuna Pietroșani.

 

 

 

 

Coșești – alimentări cu apă, iluminat public, drumuri comunale modernizate și grupuri sanitare în școli și grădinițe


În comuna Coșești, Consiliul Județean Argeș a răspuns soliciărilor administrației locale, alocând fonduri din bugetul județean pentru:
·       Execuție grup sanitar la Școala Petrești din satul Petrești
·       Extindere rețea canalizare str. Primariei si Drum local Valea Corbului
·       Proiecte modernizare drumuri comunale
·       Execuție reabilitare iluminat public
·       Construire grupuri sanitare la Gradinitele cu Program Normal din satele Priseaca, Pacioiu si Corbu
·       Construire grup sanitar la Școala Jupânești, sat Jupânești
·       Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Coșești, prin Programul Național de Dezvoltare Locală II.

 

 

 


Dârmănești – apă potabilă și grupuri sanitare în școli și grădinițe
 
În comuna Dârmănești, accentul privind investițiile a fost pus pe asigurarea apei potabile, dat fiind procentul ridicat de mangan și fier prezente în apa din zonă. De asemenea, școlile și grădinițele din comună au fost dotate cu grupuri sanitare în interior. ”Am făcut aceste investiții în patru sate, respectiv Valea Nandrii, Dârmănești, Piscani și Negreni, pentru ca localnicii să beneficieze de apă la standardele optime cerute de Direcția de Sănătate Publică. Nu am făcut rabat de la calitatea echipamentelor pentru că nu ne jucăm cu viața oamenilor, mai ales a copiilor și bătrânilor care au organisme fragile și sunt categoriile cele mai expuse în cazul în care apa nu are parametri impuși”, a declarat primarul Emilian Ciolan.


Investițiile la care Consiliul Județean Argeș a contribuit cu fonduri din bugetul județean sunt:
·       Filtru pentru demanganizare apa potabilă în satul Valea Nandrii
·       Stații de demanganizare
·       Canalizare menajeră și stație de epurare în satele Piscani și Negreni
·       Construire grup sanitar și reabilitare Școala Valea Nandrii
·       Stație de demanganizare sistemul Piscani
·       Stație de demanganizare sistemul Negreni
·       Foraj în satul Dârmănești, comuna Dârmănești
·       Reparație capitală instalație electrică la Școala Dârmănești, sat Dârmănești
·       Rezervor de înmagazinare apă potabilă foraj nou în satul Dârmănești


”Este o mare problemă pe Valea Râului Doamnei privind calitatea apei potabile, motiv pentru care în fiecare sat, în comuna Dârmănești au fost montate stații de demanganizare, pentru ca apa să fie potabilă. Mai mult decât atât, grupurile sanitare din toată comuna sunt conforme, atât la grădinițe cât și la școli. Este în curs și canalizarea, și, deși este o comună mare, întinsă, toate investițiile au fost făcute din bugetul propriu și cu aport de la bugetul județean” -  președintele C.J. Argeș, Dan Manu.