Concediile și indemnizațiile la care au dreptul părinții în 2020

Legislația prevede că atât femeile, cât și bărbații pot beneficia de concedii și indemnizații pentru creșterea copiilor. Salariatele care urmează să nască sau care au născut deja pot solicita o serie de concedii și indemnizații specifice, iar tații pot beneficia de un scurt concediu paternal, care se poate prelungi dacă au absolvit cursuri de specialitate pentru creșterea și îngrijirea copilului. Mai mult, părinții ar putea primi cinci zile libere suplimentare anual pentru a-și putea duce copiii la medic. În materialul ce urmează vom detalia tipurile de concedii pe care le pot cere părinții și valorile indemnizațiilor aferente.

 

 

 


Concediul și indemnizația de risc maternal

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003, concediul de risc maternal se acordă gravidelor, femeilor care au născut recent și celor care alăptează, pentru protecția sănătății și securității acestora și/sau a fătului/copilului lor.

Mai exact, dacă la locul de muncă se desfășoară activități care ar putea pune în pericol salariatele însărcinate, angajatorii trebuie să modifice condițiile de muncă și/sau programul de lucru. În situația în care acest lucru nu este posibil, respectivei angajate ar trebui să i se ofere un alt post considerat fără riscuri (dar salariul să rămână același). Dacă nici această variantă nu este posibilă, singura soluție este acordarea unui concediu de risc maternal.

Atât concediul, cât și indemnizația de risc maternal (în cuantum de 75% din media veniturilor din ultimele șase luni) se acordă fără a fi nevoie de îndeplinirea stagiului de cotizare.

 

 

 


Concediul și indemnizația de maternitate

Conform OUG nr. 158/2005, salariatele care urmează să nască pot intra în concediu de maternitate și pot primi o indemnizaţie lunară (85% din media veniturilor din ultimele şase luni) care depinde de stagiul de cotizare (cel puțin șase luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul).

Important! Chiar și salariatele care nu sunt asigurate pot beneficia de acest concediu dacă nasc în termen de nouă luni de la pierderea calității de asigurat și dovedesc prin acte eliberate de angajatori că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile lor.

Durata concediului de maternitate la care au dreptul asiguratele este de 126 de zile calendaristice, jumătate dintre ele fiind aferente perioadei de dinainte de naștere, iar cea de-a doua jumătatea acordându-se pentru perioada de după naștere.

 

 

 


Concediul paternal

Legea nr. 210/1999 le oferă taților posibilitatea să obțină un concediu paternal de cinci zile. Acest concediu se acordă la cerere, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, în baza certificatului de naștere al acestuia.

Mai mult, dacă tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează.

 

 

 

Concediul de creştere a copilului și stimulentul de inserție


Oricare dintre părinți poate cere concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap). Potrivit Ordonanței nr. 111/ 2010, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului. Indemnizația nu poate fi sub 1.250 de lei și nici peste 8.500 de lei (indiferent cât de mari ar fi veniturile părintelui care intră în concediu creștere copil).

Important! Indemnizația nu se cumulează cu salariul, astfel că, dacă părintele în cauză decide să se întoarcă mai devreme la muncă, pierde banii aferenți indemnizației pentru creșterea copilului.

Totuși, aceștia pot cere, cu toate că obțin drepturile salariale, acordarea stimulentului de inserție (50% din cuantumul minim al indemnizației).

Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a adus două mari avantaje pentru părinții care solicită indemnizație pentru concediu creștere copil (CCC).

Primul avantaj este acela că limita de venituri impozabile ce pot fi obținute simultan cu indemnizația de creștere a copilului a crescut la 6.250 de lei (de cinci ori cuantumul minim al indemnizației: 1.250 de lei X 5). Înainte de această modificare, limita era stabilită la de trei ori cuantumul minim al indemnizației.

Cel de-al doilea avantaj constă în faptul că dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea CCC, solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul primește indemnizația acordată în cazul anteriorului CCC.


Concediul și indemnizația de acomodare pentru cei care adoptă

Conform Legii nr. 273/2004, oricare dintre părinții familiei care adoptă un copil poate cere un concediu de acomodare. Perioada maximă e de un an și e necesar un stagiu de cotizare de măcar un an.

Cuantumul indemnizației de acomodare este de 1.700 de lei/lună (se calculează raportat la indicatorul social de referinţă - ISR - și este de 3,4 ISR, unde ISR este, în prezent, 500 de lei).

 

 

 


Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

Angajații au dreptul și la un concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, conform OUG nr. 158/2005.

În cazul copilului cu handicap însă, pentru afecțiunile intercurente (boli care apar în alte condiții decât cele normale sau care complică o afecțiune deja existentă), concediul este până la împlinirea vârstei de 18 ani.

În cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.

Indemnizația lunară aferentă acestui tip de concediu este de 85% din baza de calcul, care este determinată ca medie a veniturilor lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară.

Totuși, îndeplinirea stagiului de cotizare de șase luni este esențială pentru acordarea acestora.

 

 

 


Concediul acordat pentru a duce copilul la medic

Potrivit Legii nr. 91/2014, părinții au dreptul la timp liber anual pentru a-și duce copilul la un control medical de rutină. Astfel, salariații care au unul sau maxim doi copii, pot cere anual doar o zi liberă în acest scop, în timp ce părinții cu mai mult de doi copii pot să obțină două zile libere în acest sens, fie că le solicită consecutive sau nu.

În momentul de față există un proiect în dezatere în Parlament care își propune modificarea Legii nr. 91/2014. Astfel, părinții ar putea avea la dipoziție cinci zile libere pe an, nu una singură așa cum este prevăzut acum în lege, pentru a merge cu copiii la controalele medicale de rutină (Atenție! Proiectul legislativ NU se aplică acum. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele statului și publicat în Monitorul Oficial).

Cele cinci zile libere ar urma să fie acordate pentru fiecare copil în parte, inclusiv pentru familiile cu un singur copil. Mai mult, cererea întocmită de unul dintre părinți se va putea depune cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de vizita la medic, nu cu minimum 15 zile așa cum se procedează acum.

 

 

Sursa: Avocatnet.ro