Complex nou de locuințe protejate la Băbana! A fost lansat proiectul

Astăzi, în Sala de festivități a Primăriei Băbana, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Complex de 3 Locuinţe Protejate , Comuna Băbana, Satul Lupueni, Judeţul Argeş’’ . Proiectul este implementat de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în calitate de beneficiar, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Argeș. La conferință au fost prezenți președintele Consiliului Județean Argeș - Dan Manu, vicepreședintele Ion Mînzînă, Bebe Ivan - primarul comunei Băbana, Adrian Macovei – director general D.G.A.S.P.C. Argeș, Iuliana Matei – director general adjunct D.G.A.S.P.C. Argeș, Adela Gogoașe - director general adjunct D.G.A.S.C. Argeș.

Cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a punctat faptul că, pe lângă rezidenții locuințelor protejate, beneficiare vor fi și cele peste 240 de persoane cu nevoi speciale aflate în familiile din Băbana, care vor beneficia astfel de servicii medicale, de la kinetoterapie până la logopedie.


Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Conform Contractului de finanţare, perioada de implementare a proiectului este cuprisă în intervalul 01.06.2017-31.08.2021.

 

 

 


Bugetul Proiectului


Valoarea totală a proiectului – 4.875.770,00 lei, din care:
Valoarea totală eligibilă – 3.533.476,11 lei din care: 3.462.806,63  ( - 3.003.454,69 lei, finanțare nerambursabilă din FEDR (85%); 

- 459.351,94 lei, finanțare nerambursabilă din bugetul național (13%);
-  70.669,48 lei, cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Argeș (2%).

Valoarea totală neeligibilă este de 1.342.293,89 lei.

Proiectul face parte dintr-o iniţiativă mai complexă de la nivelul Judeţului Argeş prevăzută în “Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Argeş, pentru perioada 2014-2020”, care urmăreşte abordarea unor soluţii de reformă, la nivelul serviciilor sociale judeţene, iar asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, constituie o oportunitate pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor prevăzute de aceasta.

 

 

 

Obiectivul general 

Dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în  comunitate în scopul creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții   decente de viață într-un mediu de tip familial. 

 

 

Obiectivele specifice

         * Dezvoltarea unui număr de 3 locuințe protejate în comuna Băbana pentru 24 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) Pitești. 

         * Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități prin reabilitare, modernizare și dotare, în comuna Băbana, Judeţul Argeș.

 

 


Beneficiari direcți ai proiectului

• 24 de persoane adulte cu dizabilități dezistituționalizate din cadrul CIA Pitești; 

 • 6 persoane adulte cu dizabilități neinstituționalizate din comuna Băbana, care sunt în grija familiei sau trăiesc independent.

 

 

Beneficiarii indirecti ai proiectului

- Membrii familiilor persoanelor cu dizabilități ;

- Angajaţii celor 3 Locuinţe protejate şi ai Centrului de zi;

- Comunitatea în care se vor înfiinţa serviciile sociale.

 

 

 

Principalele activităţi ce se vor derula în cadrul proiectului : 

1.Executarea lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare pentru realizarea infrastructurii serviciilor sociale de tip locuinţă protejată şi de tip Centru de zi;

2. Dotarea infrastucturii construite, reabilitate, modernizate cu echipamente şi bunuri necesare  acordării către beneficiari a unor servicii de calitate.

3. Crearea unui site accesibil care va asigura promovarea serviciilor sociale ce se vor acorda în   locuinţele protejate şi în Centru de zi.

 

 

Rezultate previzionate:
3 locuinţe protejate dezvoltate pentru un număr de 24 persoanele cu dizabilităţi (8 persoane/ locuinţă ) provenite din CIA Piteşti, intrate în procesul de integrare în comunitate , situate în Comuna Băbana, satul Lupueni, Judeţul Argeş;
Un Centru de zi dezvoltat pentru persoanele cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din CIA Piteşti, precum şi persoanele cu dizabilităţi din comunitate, situat în Comuna Băbana, satul Lupueni, Judeţul Argeş. 

După finalizarea proiectului, serviciile sociale, cele mai importante, ce se vor acorda în noua  infrastructură sunt: 

         a) În locuinţele protejate: cazare şi masă; informare şi consiliere; asistenţă medicală; menţinerea si dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; integrare-reintegrare socială, şi în muncă ; socializare.

        b) În Centrul de zi: informare; integrare/reintegrare socială; formarea şi dezvoltarea abilitatilor manuale, recuperare/reabilitare funcţională; integrare socială şi socializare; asistenţă socială; consiliere socială; integrare socială/profesională;asistenţă medicală; socializare.